DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.4(32).57464

АНАЛІЗ ПЛАЗМІДНОГО СКЛАДУ ДНК СОЛЕСТІЙКИХ ШТАМІВ РИЗОСФЕРНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

С. С. Муродова, К. Д. Давранов

Анотація


Метою досліджень було вивчення складу плазмід солестійких бактерій Bacillus subtilis СКБ- 309, Bacillus megaterium СКБ-310 і Pseudomonas stutzeri СКБ-308, що входять до складу препарату «Замін-М». Мікробна композиція «Замін-М» на основі високоактивних та стійких до стресових умов зовнішнього середовища бактеріальних штамів, з успіхом застосовується в сільськогосподарській практиці Узбекистану. Методи. Бактерії, що слугували об’єктами досліджень, вилучені з середньозасолених ґрунтів та ризосфери сільськогосподарських культур і відселекціоновані шляхом посходинкового скринінгу штамів, що ростуть у присутності 3–5 і 7% NaCl в живильному середовищі та ідентифіковані по Bergey. Результати. В результаті електрофоретичного аналізу плазмідної ДНК солестійких штамів мікроорганізмів за методом Birnboim і Dolli були виявлені плазмідні ДНК розміром 48,5; 30 і 13,3 тисяч пар нуклеотидів (т.п.н.) у B. subtilis, 23,1 т.п.н. у B. megaterium та 55 т.п.н. у P. stutzeri СКБ-308. Припускається, що ці плазміди можуть нести гени стійких бактерій до несприятливих умов середовища, в тому числі до високого вмісту (7%) токсичних іонів Cl-.


Ключові слова


бактерії; плазмідна ДНК; мікробна композиція «Замін-М»; електрофоретичний аналіз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Муродова С.С., Гафурова Л.А., Файзуллаев Б.А., Махкамова Д.Ю., Тиллаев Э.Т, Сайдалиев Б. Новый полифункциональный биопрепарат для повышения биологической активности засоленных почв // Вестник НУУз. – 2013. – № 4/2, – С. 201–207.

Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. Практикум по микробиологии. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 608 c.

Титок М.А.Плазмиды грамположительных бактерий.— Мн.: БГУ, 2004. – 130 c.

Муродова С.С., Давранов К.Д. Комплексные микробные препараты. Применение в сельскохозяйственной практике // Biotechnologia Acta, V. 7, № 6, 2014. – С. 92–101.

Шульга А.О., Мельникова А.А., Кысса Ю.И., Лагодич А.В., Храмцова Е.А. Клонирование acds-гена бактерий Pseudomonas putida В-37// Труды БГУ. – 2013. № 8. – С. 196–201.

Berge’s Manual of Determinative Bacteriology. Ninth Edition / Eds. Kreig N.R., Holt J.G. Baltimore: The Williams and Wilkins Co., 1994.—787 p.

Birnboim H.C., Dolly J.A. Rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA // Nucleic Acids Res. – 1979. 24;7(6): P. 1513–1523.

Glick B.R. Phytoremediation: synergistic use of plants and bacteria to clean up the environment / B.R. Glick // Biotechnol. Adv. – 2003. – V. 21. – P. 383–393.

Hasnain S., Thomas C.M. Two related rolling circle replication plasmids from salt-tolerant bacteria // Plasmid. – 1996. № 36. – P. 191–199.

HontzeasN. et al. Dobritsa A.P., Dobritsa S.V., Tanyashin V.L. Isolation and characterization of plasmid from the Bacillus brevisvar Q.-B. Cells // Mol. Gen. Genet. – 1978. – № 164. – P. 195–204.

HontzeasN. et al. Evidence for horizontal transfer of 1-aminocyclopropanel-carboxylate deaminase genes // Appl. Environ. Microbiol. – 2005. – V. 71. – P. 7556–7558.

Principles of Plant-Microbe Interactions // Lugtenberg (ed). Switzerland.: Springer international Publishing, 2015. – 450 p.

Zawadzki P., Riley M.A., and Cohen F.M. Homology among nearly all plasmids infecting three Bacillus species // J. Bacteriol. – 1995. – № 178.–P. 191–198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663