ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 ЗА ВНЕСЕННЯ ФЕРУМ (ІІІ) ЦИТРАТУ, ФУКСИНУ І МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО

О. М. Василів, О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, Я. П. Ференсович

Анотація


Мета: дослідити процес екзоелектрогененезу, що здійснюється Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 у мікробному паливному елементі (МПЕ) за наявності екзогенних переносників електронів та Fe3+. Методи: біоелектрохімічний аналіз, культивування у МПЕ. Результати. Встановлено взаємозв’язок між Fe (III)-редукцією та екзоелектронезом, що здійснюються D. acetoxidans IMV B-7384. За впливу ферум (ІІІ) цитрату, фуксину та метиленового синього густина потужності зменшувалась в порівнянні із внесенням натрій цитрату (контроль). Висновки. Ферум (ІІІ) цитрат, фуксин та метиленовий синій виконують роль екзогенних акцепторів електронів за наявності D. acetoxidans IMV B-7384 як анодних біокаталізаторів у МПЕ, що призводить до зменшення густини потужності за наведених умов.


Ключові слова


D. acetoxidans IMВ B-7384; генерування електричного струму; мікробний паливний елемент; ферум (ІІІ) цитрат; екзогенні медіатори електронів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gudz SP, Нnatush SO, Moroz OM, Peretiatko TB, Vasyliv OM. Certificate of deposition of bacterium Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 strain in the Depository of D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine with appropriation of registration number IMV B-7384. – D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, 10.04.2013:3.

Maslovska OD, Hnatush SO. The influence of ferric (III) citrate on ATPhydrolases of Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384. Visnyk of Dnipropetrovsk Uiversity. 2013;(21(1)):3-8.

Bilyy OI, Vasyliv OM, Hnatush SO. Technology and application of microbial fuel cells. InTech, Croatia, 2014. 96 p.

Bond DR, Holmes DE, Tender LM, Lovley DR. Electrode-reducing microorganisms that harvest energy from marine sediments. Science. 2002;(295(5554)):483-485.

Logan BE. Extracting hydrogen and electricity from renewable resources. Environ. Sci. Technol. 2004;(38 (9)):160A-167A.

Logan BE Microbial fuel cells. John Wiley & Sons, NJ, 2007. 213 р.

Park DH, Laivenieks M, Guettler MV, Jain MK, Zeikus JG. Microbial utilization of electrically reduced neutral red as the sole electron donor for growth and metabolite production. Appl. Environ. Microbiol. 1999;(65 (7)):2912-2917.

Rabaey K, Boon N, Hofte M, Verstraete W. Microbial phenazine production enhances electron transfer in biofuel cells. Environ. Sci. Technol. 2005;(39 (9)): 3401-3408.

Vasyliv OM, Maslovska OD, Ferensovych YaP, Bilyy OI, Hnatush SO. Interconnection between tricarboxylic acid cycle and energy generation in microbial fuel cell performed by Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384. Proc. SPIE. 2015;(9493):94930J1-94930J7.

Zhang T, Bain TS, Barlett MA, Dar SA, Snoeyenbos-West OL, Nevin KP, Lovley DR. Sulfur oxidation to sulfate coupled with electron transfer to electrodes by Desulfuromonas strain TZ1. Microbiology. 2014;(160 (1)):123-129.

Zhuwei D, Haoran L, Tingyue G. A state of the art review on microbial fuel cells: A promising technology for wastewater treatment and bioenergy. Biotechnology Advances. 2007;(25):464-482.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Мороз О.М., Перетятко Т.Б., Василів О.М. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7384 // Депозитарій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. – К., 2013. – 3 с. – Деп. в ІМВ 10.04.13.

Масловська О.Д., Гнатуш С.О. Вплив ферум (ІІІ) цитрату на АТФгідролази Desulfuromonas acetoxidans IMВ B-7384 // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – 21, № 1. – P. 3–8.

Bilyy O.I., Vasyliv O.M., Hnatush S.O. Technology and application of microbial fuel cells. – Croatia.: InTech, 2014. – P. 33–54.

Bond D.R., Holmes D.E., Tender L.M., Lovley D.R. Electrode-reducing microorganisms that harvest energy from marine sediments // Science. – 2002. – 295, № 5554. – P. 483–485.

Logan B.E. Extracting hydrogen and electricity from renewable resources // Environ. Sci. Technol. – 2004. – 38, № 9. – P. 160A–167A.

Logan B.E. Microbial fuel cells. – NJ.: John Wiley & Sons, 2007. – 213 р.

Park D.H., Laivenieks M., Guettler M.V., Jain M.K., Zeikus J.G. Microbial utilization of electrically reduced neutral red as the sole electron donor for growth and metabolite production // Appl. Environ. Microbiol. – 1999. – 65, № 7. – P. 2912–2917.

Rabaey K., Boon N., Hofte M., Verstraete W. Microbial phenazine production enhances electron transfer in biofuel cells // Environ. Sci. Technol. – 2005. – 39, № 9. – P. 3401–3408.

Vasyliv O.M., Maslovska O.D., Ferensovych Ya.P., Bilyy O.I., Hnatush S.O. Interconnection between tricarboxylic acid cycle and energy generation in microbial fuel cell performed by Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 // Proc. SPIE. – 2015. – Vol. 9493. – P. 94930J1–94930J7.

Zhang T., Bain T.S., Barlett M.A., Dar S.A., Snoeyenbos-West O.L., Nevin K.P., Lovley D.R. Sulfur oxidation to sulfate coupled with electron transfer to electrodes by Desulfuromonas strain TZ1 // Microbiology. – 2014. – 160, № 1. – P. 123–129.

Zhuwei D., Haoran L., Tingyue G. A state of the art review on microbial fuel cells: A promising technology for wastewater treatment and bioenergy // Biotechnology Advances. – 2007. – 25. – P. 464–482.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2016.4(36).86407

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663