DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.3(19).92631

ВПЛИВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ЖИВЛЕННЯ НА КIЛЬКIСНI ЗМIНИ ФОТОРЕАКЦIЙНИХ МОЛЕКУЛ У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8

М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш

Анотація


Досліджено деякі метаболічні особливості кількісних змін фотореакційних молекул у клітинах зелених сіркових бактерій Chlorobium limicolа IМВ К-8. За максимумами абсорбційних поглинань встановлені відмінності у кількісному складі бактеріохл орофілів с і d та каротиноїдів ізореніератину та хлоробактину, залежно від різних типів мінерального та органічного живлення. Концентрації
бактеріохл орофілів с та d, та каротиноїдів хл оробактину та ізореніератину зростали за умов одночасного інгібування процесів азотфіксації та гл юконеогенезу і наявності низькомолекулярних джерел карбону.


Ключові слова


зелені сіркові бактерії, бактеріохлорофіли с і d; ізореніератин та хлоробактин.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горішний М ., Гудзь С ., Гнатуш С . Фотосинтезувальні пігменти Chlorobium limicolа Ya-2002 // Вісн. Львів.ун-ту, Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 95–100.

Горішний М.Б. Екологічне значення зелених сіркових бактерій в утилізації сірководню: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16. (екологія). / Горішний Мирослав Богданович. – Київ, 2008. – С. 18.

Горішний М., Гудзь С., Гнатуш С. Метаболізм глюкози та глікогену у клітинах зелених фотосинтезувальних сіркобактерій Chlorobium limicola // Вісн. Львів.ун-ту, Сер. біол. – 2008. – Вип. 46. – С. 129–136.

Гудзь С.П., Горішний М .Б., Гнатуш С.О. Бактеріальний фотосинтез. – Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Iвана Франка.: Коло, 2011 – 180 с.

Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.

Мусіенко М.М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин. – К.: Фітосоціоцентр, — 2001. – 200 с.

Bergstein T., Henis Y., Cavari B.Z. Nitrogen fixation by the photosynthetic sulfur bacterium Chlorobium phaeobacteroides from the lake Kinneret // Applied and environmental microbiology. – 1981. – Vol. 41. – P. 8288–8294.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663