ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЦИТОХРОМУ Р450 2Е1 МИШІ В ESCHERICHIA COLI

Автор(и)

  • В. Н. Заец Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • В. О. Китам Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • В. В. Рущак Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • О. В. Максимчук Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine
  • Н. А. Чащин Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.2(18).92916

Ключові слова:

цитохром Р450 2Е1, гетерологічна експресія в E. coli, рекомбінантний білок Сур2Е1.

Анотація

Мета. Клонувати кДНК гена цитохрому Р450 2Е1 миші та отримати експресію клонованої кДНК в E. coli. Методи. Полімеразна ланцюгова реакція, методи клонування, електрофорез, вестерн-блот аналіз. Резуль- тати. При клонуванні кДНК гена цитохрому Р450 2Е1 миші були вико- ристані експресуючий вектор pCWOri+ та штам E. coli DH5α. З метою отримання експресії рекомбінантного цитохрому Р450 2Е1 проведено модифікацію послідовності кДНК гена, яка кодує N-кінцевий фрагмент білку, що призводить до делеції послідовності з 3 по 23 амінокислотний залишок, нуклеотидної заміни у другому кодоні аланіну (GCG на GCT) та збільшення вмісту АТ у 6 подальших кодонах за рахунок мовчазних замін. Висновки. Вперше було клоновано із використанням експресуючого вектору pCWOri+ кДНК гена цитохрому Р450 2Е1 миші (із вказаною модифікацією) та отримано його експресію в E. coli.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ