ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНI СПЕКТРИ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗАЛЕЖНО ВIД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВ

Автор(и)

  • С. Л. Мірось Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Ю. Ю. Дуденко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Н. С. Бобрешова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Т. В. Гудзенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • В. О. Iваниця Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.2(18).92926

Ключові слова:

Ganoderma lucidum, карбоксилестераза, спектр ізоформ, мінливість.

Анотація

За допомогою методу електрофоретичного розподілу в поліакриламідному гелі досліджено склад спектрів множинних молекулярних форм кар- боксилестераз плодового тіла та міцелію гриба Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst, який вирощували на середовищах з вівсом та ячменем. Визначено вплив складу та рН екстрагенту на виявлення ізоформ фер- менту карбоксилестерази. Залежно від складу поживного середовища та умов екстрагування ферменту на електрофореграмах виявлено від 2 до 9 ізоформ карбоксилестераз. Константними множинними молеку- лярними формами карбоксилестераз, що визначалися у всіх варіантах, були дві середньорухливі ізоформи з Rf 0,380 та 0,510.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ