АНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ПОХIДНИХ IЗОНIКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА КОМПЛЕКСIВ СТАНУМУ(IV) НА ЇХ ОСНОВI

Автор(и)

  • О. Ю. Зінченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Н. В. Шматкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • I. I. Сейфулліна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Б. М. Галкін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Т. О. Філіпова Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.2(18).93037

Ключові слова:

гідразид, ізонікотиноїлгідразон, комплекси стануму(IV), умовно-патогенні бактерії, антимікробний ефект.

Анотація

Досліджено вплив гідразиду ізон ікотиново ї кислоти, ізонікотиноїлгідразонів 4-диметиламінобенз-. , 2-гідроксибенз-, 2-гідрокси-1-нафтальдегідів та нових комплексів стануму(IV) на основі перелічених сполук на ріст тест-штамів умовно-патогенних бактерій Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Показано, що досліджені сполуки в концентраціях 25, 50 та 100 мкг/мл здатні негативно впливати на ріст бактерій. Найбільш активними щодо більшості мікроорганізмів виявилися ізонікотиноїлгідразон 2-гідрокси-1-нафтальдегіду та комплекс стануму(IV) на його основі, які за концентрації 50 мкг/мл та 100 мкг/мл відповідно практично повністю пригнічують ріст умовно- патогенних бактерій. Найчутливішим до похідних ізонікотинової кис- лоти та комплексів стануму(IV) на їх основі є штам Proteus vulgaris.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ