DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.1(17).93357

ВИДАЛЕННЯ ФЕНОЛУ З МОРСЬКОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНОЇ І ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS

I. I. Романовська, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов

Анотація


За допомогою виділеної вільної і іммобілізованої тирозинази грибів Agaricus bisporus здійснено кількісне видалення фенолу з модельних розчинів, приготованих з використанням морської води. Показано, що отримані біокаталізатори ефективно каталізують процес окиснення фенолу (0,5–10 ммоль/дм3 ) із збереженням 85% активності порівняно з такою для буферних розчинів, що містять фенол. Олігомерні про- дукти окиснення фенолу видаляли з використанням неорганічних коагулянтів зі зменшеною у 2,5 рази їх концентрацією при застосуванні іммобілізованого препарату тирозинази.

Ключові слова


тирозиназа; фенол; морська вода; іммобілізація; неорганічні коагулянти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. – М.: Химия, 1975. – 368 с.

Романовская И.И., Шестеренко Ю.А., Севастьянов О.В. и др. Способ элиминации фенола с использованием тирозиназы Agaricus bisporus,иммобилизованной в альгинат // Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 107–115.

Романовська I.I., Осійчук О.В., Шестеренко Ю.А., Севастья- нов О.В. Ферментативні методи елімінації фенольних полютантів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 1(2). – С. 72–78.

Сафранов Т.А., Савусин В.П., Чугай А.В. Особенности загрязне- ния органическими экотоксикантами северо-западной части Черного моря // Научно-технический сборник: Коммунальное хозяйство городов. – 2003. – № 45. – С. 110–113.

Duckworth H.W., Coleman J.E. Physicochemical and kinetic properties of mushroom tyrosinase // J. Biol. Chem. – 1970. – V. 245, № 7. – Р. 1613–1625.

Duran N., Rosa M.A., D’Annibale A. et al. Application of laccase and tyrosinase (phenoloxidases) immobilized on different supports: a review // Enzyme Microbial. Technol. – 2002. – V. 31. – P. 907–931.

Halaouli S., Asther M., Sigoillot I.-C. et al. Fungal tyrosinases: new prospects in molecular characteristics, bioengineering and biotechnological application // J. Appl. Microbiol. – 2006. – V. 100. – P. 219–232.

Hartree E.F. Determination of protein: a modification of the Lowry method, that gives a linear photometric response // Anal. Biochem. – 1972. – V. 48, № 1. – P. 422–427.

Ikehata K., Nicell J. Color and toxicity removal following tyrosinasecatalyzed oxidation of phenols // Biotechnol. Prog. – 2000. – Vol. 16, № 4. – P. 533–540.

Solomon E.I., Sundaram U.M., Machonkin T.E. Multicopper oxidases and oxygenases // Chem. Rev. – 1996. – Vol. 96, № 6. – P. 2563– 2605.

Stark G.R., Dawson C.R. Spectrophotometric microdetermination of copper in copper oxidases using oxalyldihydrazide // Anal. Chem. – 1958. –V. 0, № 2. – P. 191–194.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663