DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.3(15).93386

ПЕРШI КРОКИ ВIРУСОЛОГIЇ В ПАМ’ЯТКАХ ФIЛАТЕЛIЇ I НУМIЗМАТИКИ

В. Ю. Барштейн

Анотація


Стаття присвячена першим крокам вірусології – відкриттю збудників: мозаїчної хвороби тютюну, ящура, жовтої лихоманки, сказу, натуральної віспи, поліомієліту, саркоми Рауса. Розповідь проілюстровано творами філателії і нумізматики різних країн: СРСР, Німеччини, США, Нідерландів, Румунії, Португалії, Гвінейської Республіки, України та ООН.

Ключові слова


історія вірусологі; філателістична продукція; пам’ятна медаль

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барштейн В.Ю. Страницы истории микробиологии в медальерном искусстве [Текст] / В.Ю. Барштейн // Мікробіологія і біотехнологія.– 2011.– № 1(13) .– С. 86–94.

Шлегель Г.Г. История Микробиологии: Пер. с нем. Т.Г. Мирчинг [Текст] / Г.Г. Шлегель.– М.: Едиториал УРСС, 2002.– 304 с. – ISBN 5–354–00010–6.

Beijerinck Virology Prize [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knaw.nl/Pages/DEF/27/202.bGFuZz1FTkc.html

Де Крюи Поль. Охотники за микробами. Борьба за жизнь: Пер. с англ. И.П. Червонского [Текст] / Поль де Крюи.– М.: Наука, 1987.– 432 с.

Сорокина Т.С. История медицины: учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений [Текст] / Т.С. Сорокина.– М.: Издательский центр «Академия», 2006.– 560 с. – ISBN 5–7695–3125–8.

Барштейн Ю.А. Медицина в медальєрному мистецтві [Текст] / Ю.А. Барштейн, В.Ю. Барштейн.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.– 352 с.– ISBN 966–673–046–4.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663