DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.2(6).102410

ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕСТРИКЦІЙНІЙ АНАЛІЗ ДНК МЕГАПЛАЗМІД І БАКТЕРIОФАГIВ ERWINIA CAROTOVORA

Ж. Ю. Сергеева, Ф. И. Товкач

Анотація


В результаті проведеного рестрикційного аналізу ДНК мегаплазмід, отриманих з різних штамів фітопатогенної бактерії Erwinia carotovora, показано, що усі досліджені плазміди представлені унікальними послідовностями. Порівняльний аналіз картин рестрикції мегаплазміди рСА16-1 і бактеріофага NF16 E. carotovora штаму 33А виявив відсутність співпадінь плазмідної і фагової ДНК за первинною послідовністю.


Ключові слова


Erwinia carotovora; мегаплазміди; бактеріофаги; рестрикційний аналіз

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Панщина А.И., Товкач Ф.И. Внутригеномная гетерогенность умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora // Микробиол. журн. – 2006. – Т. 68, № 6. – С. 35-43.

Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Распространение внехромосомных кольцевых ДНК у Erwinia carotovora // Доповіді НАН України. – 2008. – № 12. – С. 149-153.

Товкач Ф.И. Выделение и предварительная характеристика криптических плазмид Erwinia carotovora // Микробиология. – 2001. – Т. 70, № 6. – С. 804 – 810.

Товкач Ф.И., Григорян Ю.А., Рубан В.И., Данилейченко В.В., Кишко Я.Г. Рестри- кционная карта пермутированной ДНК умеренного бактериофага 59 Erwinia carotovora // Молекул. генетика, микробиология и вирусология. – 1988. – № 1. – С. 20-24.

Kado C. J., Liu S.-T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmids // J. Bacteriol. – 1981. – V. 145, № 3. – P. 1365-1373.

Vivian A., Murillo J., Jackson R. W. The roles of plasmids in phytopathogenic bacteria: mobile arsenals? // Microbiology. – 2001. – V. 147. – P. 763-780.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663