№ 2(6) (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ІММОБІЛІЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН PDF (Русский)
Т. І. Давиденко, I. I. Романовська, С. А. Андронаті 8-22

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕСТРИКЦІЙНІЙ АНАЛІЗ ДНК МЕГАПЛАЗМІД І БАКТЕРIОФАГIВ ERWINIA CAROTOVORA PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергеева, Ф. И. Товкач 23-27
ВПЛИВ N-МЕТИЛ-N'-НІТРО-N-НІТРОЗОГУАНІДИНУ ТА N-МЕТИЛ-N-НІТРОЗОМЕТИЛСЕЧОВИНИ НА АНТИБІОТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУЦЕНТА СІОМІЦИНУ STREPTOMYCES SIOYAENSIS LV81 PDF
Я. П. Грубський, О. В. Аравіцька, М. Л. Мироновський, О. М. Громико, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко 28-35
ТОКСИЧНА I МУТАГЕННА АКТИВНIСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ PDF
В. О. Iваниця, Н. Ю. Васильєва, Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, Т. В. Гудзенко 36-42
ПРИГНIЧЕННЯ ПIГМЕНТСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI БАКТЕРIЙ IОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ PDF
О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк 43-46
ПОРФIРИНИ ЯК IНГIБIТОРИ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ В КУЛЬТУРI РОСЛИННИХ ТКАНИН PDF
I. В. Крулько, С. А. Заїка, А. В. Харіна, Н. С. Водзінська, В. П. Поліщук 47-52
ФЕРМЕНТАЦIЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ БАКТЕРIЯМИ РОДУ LACTOBACILLUS PDF
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця 53-59
ВИВЧЕННЯ БIОРIЗНОМАНIТТЯ КОМПЛЕКСУ ПРОКАРIОТНИХ МIКРООРГАНIЗМIВ ПIДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ PDF (Русский)
В. А. Думова, М. В. Патика, Ю. В. Круглов, В. П. Патика 60-65
РЕСТРИКЦIЙНЕ КАРТУВАННЯ ПОЗАХРОМОСОМНОГО ЕЛЕМЕНТА РСА25 ERWINIA CAROTOVORA PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач 66-68
ФУНГIЦИДНА АКТИВНIСТЬ ГIДРАЗИДIВ ФЕНОКСIОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ЗБУДНИКІВ ПРИКОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ PDF (Русский)
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, Л. М. Вострова, М. В. Гренадьорова 69-74

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПРОФЕСОР ЯКIВ ЮЛIЙОВИЧ БАРДАХ (1857-1929) PDF
В. О. Кузнєцов 75-96