DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.2(6).102534

РЕСТРИКЦIЙНЕ КАРТУВАННЯ ПОЗАХРОМОСОМНОГО ЕЛЕМЕНТА РСА25 ERWINIA CAROTOVORA

Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач

Анотація


Проведено фізичне картування позахромосомного елемента рСА25 Erwinia carotovora і його транспозонного варіанта рСА25::Tn9. На основі отриманих даних побудовано попередню рестрикційну карту плазміди і виявлено місце вбудовування транспозона Tn9 в плазмідну ДНК.

Ключові слова


Erwinia carotovora; плазміди; транспозон Tn9; рестрикційний аналіз; рестрикційна карта

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Распространение внехромосомных кольцевых ДНК у Erwinia carotovora // Доповіді НАН України. – 2008. – № 12. – С. 149-153.

Бурова Л.М., Горб Т.Е., Товкач Ф.И. Природа криптической плазмиды рСА25 Erwinia carotovora subsp. carotovora 48A// Мікробіол. журн. – 2007. – т. 69, № 2. – С. 23-28.

Сергеева Ж.Ю., Бурова Л.М., Товкач Ф.И. Внесение транспозона Tn9 в эндогенные плазмиды Erwinia carotovora при лизогенизации клеток колифагом Р1 // Мікробіол. журн. – 2006. – 68, №4. – С. 34-39.

Kado C. J., Liu S.-T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmids // J. Bacteriol. – 1981. – 145, №3. – P. 1365-1373.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663