DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.4(8).103584

IЗАТIЗОН ЯК IНГIБIТОР ФIТОВIРУСНИХ IНФЕКЦIЙ

А. В. Харіна, Т. Г. Кот, В. П. Поліщук, I. Є. Заєць, Н. В. Черватюк, А. I. Потопальський

Анотація


Представлено результати дослідження активності ізатізону проти вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) на двох модельних системах. Обробка ізатізоном насіння та рослин Nicotiana tabacum до інокуляції вірусом покращує ріст рослин і захищає їх від вірусної інфекції, що проявляється у зниженні ступеню прояву симптомів і зменшенні кількості вірусу в рослині. Показано, що ізатізон у розведенні 1:500 пригнічує розвиток ВТМ у культурі тканин тютюну і знижує кількість вірусу в калусній тканині на 21,7%.

Ключові слова


ізатізон; ВТМ; захист рослин

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Заїка Л.А., Болсунова О.I., Потопальський А.I., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т. Вивчення антивірусної дії препарату ізатізон на моделі герпес віруса простого I (ВПГ I) //Iмунологія та алергологія. - 2002. - № 3. - С. 67-68.

Зейдо Ф., Луцик Б. Д., Лозюк Л. В., Лозюк Р. М. Супозиторії з ізатізоном на основі поліетиленгліколю з противірусною активністю (клініко-фармацевтичні аспекти) // Acta Medica (Львівський медичний часопис). - 2005. - T. ХI, № 1. - С. 67-69.

Мусієнко М.М., Панюта О.О. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - C. 13-22.

Практикум по общей вирусологии/ под ред. Атабекова И.Г. - М.: Издательство Московского Университета. - 1981. - 192 с.

Реунов А.В., Лапшина Л.А., Нагорская В.П., Елкова Л.А. Подавление 1,3; 1,6-β- D-глюканом инфекций, вызванних Х-вирусом картофеля, в листьях гомфрены и дурмана// Физиология растений. - 2000. - T. 47, № 2. - C. 240-243.

Сич Г.О., Сокирко Т.О., Бучацький Л.П., Матвієнко Н.М., Попова Е.М. Вивчення стану ліпопероксидації, антиоксидантного захисту та білкового обміну у цьогорічок коропових риб під впливом різних концентрацій імуномодулюючого препарату „Iзатізон”// Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького. - 2007. - Т. 9, № 2. - С. 37.

Bonnes M.S., Ready M. P., Irvin J.D. and Mabry T. J. Pokeweed antiviral protein inactivates ribosomes; implications for the antiviral mechanisms// The Plant Jornal. - 1994. - Vol. 5. - P. 173-183.

Friendrich L., Lawton K. A., Ruess W., et al. A benzothiadiazole derivative induces systemic acquired resistance in tobaco// Plant J. - 1996. - Vol. 10. - P. 61-70.

Lavanya N., Saravanakumar D., Rajendran L., Ramiah M., Raguchander T., Samiyappan R. Management of sunflower necrosis virus through anti-viral substances//Archives Of Phytopathology And Plant Protection. - 2009. - Vol. 42, № 3. - P. 265-276.

Potopalskiy A.I, Lozyuk L.V. Antiviral and antitumor preparation IZATIZON - Lviv, “Scientific conception”. - 1995. - Р. 90.

Quecin V., Lopes M., Pacheco F., Ongarelli M. Ribavirin, a guanosine analogue mammalian antiviral agent, impairs tomato spotted wilt virus multiplicationin tobacco cell cultures// Archives Of Phytopathology And Plant Protection. - 2008. - Vol. 41, № 1. - P. 1-13.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663