№ 4(8) (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ ССАВЦIВ ПРИ КУЛЬТИВУВАННI ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)pLysE PDF
Ю. Ю. Кондратюк, М. А. Бабарик, О. I. Корнелюк 6-12
ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФIРИНIВ НА ЧУТЛИВIСТЬ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ДО АНТИБIОТИКIВ PDF
О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Iшков 13-19
ВПЛИВ ПЕПТИДОГЛІКАНА STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 НА ЦИТОТОКСИЧНУ АКТИВНІСТЬ МОНОНУКЛЕАРНИХ СПЛЕНОЦИТІВ МИШЕЙ PDF (English)
Л. М. Сківка, О. Г. Федорчук, О. М. Пясковська, Н. М. Храновська, В. В. Позур 20-25
БАКТЕРIОЦИНОГЕННА АКТИВНIСТЬ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS І PANTOEAЕ АGGLOMERANS, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИН ВИНОГРАДУ PDF (Русский)
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, Ж. Ю. Сергеєва, Ф. I. Товкач 26-32
ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш 33-40
МІКРОБІОТА НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ, РЕКУЛЬТИВОВАНОГО РОСЛИНАМИ CAREX HIRTA PDF
I. Б. Русин, О. М. Фігурка, У. М. Фігурка, Н. М. Джура, О. М. Мороз, В. П. Новіков 41-47
ВПЛИВ КОМПЛЕКСIВ ГЕРМАНIЮ (IV) З САЛІЦИЛАЛЬГІДРАЗОНАМИ ХЛОРБЕНЗОЙНОЇ ТА НІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТ НА ВМІСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦІЙ I СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ ПРИ ЗАПАЛЕННI PDF
О. В. Нікітін, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, Н. В. Шматкова 48-52
ПРОСТИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕССІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗІВ PDF
П. I. Гвоздяк, О. В. Сапура 53-57
IЗАТIЗОН ЯК IНГIБIТОР ФIТОВIРУСНИХ IНФЕКЦIЙ PDF
А. В. Харіна, Т. Г. Кот, В. П. Поліщук, I. Є. Заєць, Н. В. Черватюк, А. I. Потопальський 58-63
ЦІАНОБАКТЕРІЇ ТА РОСЛИНОЇДНІ ОРГАНІЗМИ: ОСОБЛИВОСТІ МІЖВИДОВИХ ВІДНОСИН PDF (Русский)
Є. Б. Гольдiн 64-69
ВПЛИВ АГРОСТИМУЛІНУ, ЕМІСТИМУ С, БІОЛАНУ НА РІСТ І ФОСФАТАЗНУ АКТИВНІСТЬ ENTEROBACTER NIMIPRESSURALIS 32-3 PDF (Русский)
Л. О. Чайковська, М. І. Баранська 70-74