DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.4(8).103601

ВПЛИВ АГРОСТИМУЛІНУ, ЕМІСТИМУ С, БІОЛАНУ НА РІСТ І ФОСФАТАЗНУ АКТИВНІСТЬ ENTEROBACTER NIMIPRESSURALIS 32-3

Л. О. Чайковська, М. І. Баранська

Анотація


Досліджено вплив регуляторів росту рослин (агростимулін, емістим С, біолан) на Enterobacter nimipressuralis 32-3: ріст, продуктивність біомаси, активність продукування лужної фосфатази. Виявлено, що найбільший приріст біомаси бактерій спостерігався при додаванні в поживні середовища біолану та емістиму С (до 26% і 30%, відповідно). Відмічено також позитивну дію обох стимуляторів на основні показники росту та активність лужної фосфатази, яку продукує E. nimipressuralis 32-3.


Ключові слова


регулятори росту рослин; бактерія E. nimipressuralis 32-3; біомаса; фосфатаза

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Підгорський В.С. Мікробні біотехнології: наукові перспективи та умови реалізації // Мікробіологічний журнал. - 2006. - 68, № 2. - С. 3-11.

Іутинський О.В., Пономаренко С.П. Вплив нових регуляторів росту рослин на Bacillus megaterium 5 - основу фосфобактерину // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. - 2003. - С. 41-45.

Іутинський О.В., Піндрус А.А. Резистентність фосфатмобілізівної бактерії Bacillus megaterium 5 до стресових факторів. Зб.: Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми мікробі- ологічної мобілізації. - Чернігів - Харків. - 2004. - С. 48-55.

Декл. патент № 12537, Україна. Удобрювальний біопрепарат „фосфоентерин” на основі штаму фосфатмобілізуючих бактерій Enterobacter nimipresuralis 32-3 / Чайковська Л.О., Мельничук Т.М., Татарин Л.М., Пархоменко Т.Ю., Грітчіна Л.Ю., Каменєва І.О Заявл. 01.08.2005. Опубл. 15.02.2006. Бюл. № 2. - 5 с.

Декл. патент № 3203, Україна. Штам фосфатмобілізуючих бактерій / Л.О. Чайковська, Т.М. Мельничук. Заявл. 07.06.2004, Опубл.15.10.2004, Бюл. № 10. - 4 с.

Технологии применения регуляторов роста растений в земледелии. Методическое пособие. Под ред. Л.А. Анишина, С.П. Пономаренка, В.О. Жилкина, З.М. Грицаенко. - 2006. - Киев. - С. 4-7.

Мікробіологія. Підручник / За ред. М.Г. Сергійчук, В.К. Позур, А.Т. Вінніков та ін. - Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет.” - 2005. - С. 148-154.

Промышленная микробиология / Под ред. проф. Н.С. Егорова. - М.: Высшая школа. - 1979. - С. 127-128.

Пименова М.Н., Гречушкина Н.Н., Азова Л.Г. Руководство к практическим занятиям по микробиологии (малый практикум). - М.: Изд. МГУ. - 1971. - С. 143-144.

Rosalki S.B., Foo A.Y., Burlina A. еt al. Multicenter evaluation of iso-ALP test kit for measurement of bone alkaline phosphatase activity in serum and plasma // J. Clin. Chem. - 1993. - 39. - Р. 648-652.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663