DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2008.1(2).104280

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.П. ТУЛЬЧИНСЬКОЇ

В. О. Іваниця, Т. В. Бурлака, Н. Г. Юргелайтic, Т. В. Гудзенко, Г. А. Кожанова, Л. Б. Котлярова

Анотація


Стаття присвячена 100-річчю від дня народження видатного вченого-мікробіолога, члена-кореспондента АН України, професора Bipи Петpiвни Тульчинської (31.07.1907 - 27. 05.1994). Спектр наукових iнтеpесiв В.П. Тульчинської був надзвичайно широким i торкався актуальних проблем медичної, загальної, водної мікробіології, вipусoлoгii, екологи та охорони навколишнього середовища. В.П. Тульчинська 32 роки (з 1951 по 1983 pp.) займала посаду зaвiдувaчa кафедри мікробіології i вipусoлoгii Одеського державного університету iменi І.І. Мечникова.


Ключові слова


iстopiя мікробіології; В.П. Тульчинська; Одеський університет

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бруцеллёз сельскохозяйственных животных и меры борьбы с ним. - К.: Изд-во АН УССР, 1950. - 36 с.

Віра Петрівна Тульчинська: до 60-річчя з дня народження та 40-річчя наукової, педагопчної i громадської діяльності //Мікробіол. журн. - 1968. - Т.20. вип.1. - С.92-93.

Вера Петровна Тульчинская: к 80-летию со дня рождения В.П. Тульчинской // Микробиол. журн. - 1987. - Т. 49, №6. - С. 100.

Гудзенко Т.В., Кожанова Г.А. Член-корреспондент АН Украины Тульчинская Вера Петровна // Видные ученые Одессы. - Вып. 3, к 200-летию г. Одесса. - Одесса, 1993. - С. 10-13. 5.1ваниця В.О., Юргелайтю Т.В., Бурлака Т.В. Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (1865 - 2003). - Одеса: Фенікс, 2004. - С. 20 - 22.

1стор1я Одеського університету (1865 - 2000). - Одеса: Астропринт, 2000. - С. 124.

Професори Одеського університету. - В 4-х т. - Одеса: Астропринт, 2000. - Т. 4. - С 246 - 250.

80-р1ччя члена-кореспондента АН УРСР В.П. Тульчинскої // Вюн. АН УРСР. 0 1987. - № 8. - С. 100. Тульчинська Віра Петрівна // Укр. рад. енцикл. - К., 1962. - т.14. - С. 588.

Україський радянський енциклопедичний словник. - 1968. - Т.3. - С. 385.

Українська радянська енциклопедія - 2-е вид. - К., 1984. - Т. II. кн.1. - С. 385.

Тульчинская В.П. Преподавание Я.Ю. Бардахом общей микробиологии (бактериологии) и его научная деятельность в Новороссийском университете // Микробиология.- 1959. - ^XXVIII, в. 1.- С. 140 - 143.

Тульчинская В.П. // Xимическая деятельность микроорганизмов. - М. : Знание, 1978. - 63 с.

Тульчинска В.П, Короткий Р.М. Морські бактерії служать людям. - К.: Наукова думка, 1974. - 96 с.

Тульчинская В.П., Юргелайтис Н.Г. Растения против микробов. - К.: Урожай, 1975, 2-е изд. - 1987. - 94 с.

Тульчинская Вера Петровна // Биологи: Биогр. Справ. - К., 1984. - С. 630 - 631.

Файтельберг Р.О. «Пережитое». - Одесса: Маяк, 1991. - С. 44.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663