№ 1(2) (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

БІФІДОБАКТЕРІЇ I IX БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко 8-17

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

МОНОЦУКРИДНИЙ СКЛАД РАБДОВІРУСІВ, І3ОЛЬОВАНИХ 3 ТВАРИН ТА РОСЛИН PDF (English)
Л. Ф. Діденко, Л. Д. Варбанець, Т. Ю. Сaбiровa, О. В. Серденко, О. С. Броварська, М. Я. Співак 18-22
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МАКРОФАГІВ PDF
В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Гудзенко, М. Ю. Русакова, Т. Ю. Степанова, Т. В. Іваниця, Н. Чанішвілі, Т. Бaрбутaшвiлi 23-28
ПОЗАКЛІТИННІ ПОЛІСАХАРИДИ ДРІЖДЖІВ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS (SAITO) SKINNER PDF (Русский)
О. Г. Мамєєва, С. С. Нагорна, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський 29-35
HOBI ТАКСОНИ ДІАТОМОВИХ ВОДОРОСТЕЙ БЕНТОСУ ТИЛИГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) PDF (Русский)
О. О. Ковтун 36-43
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БАКТЕРІЙ РОДУ PSYCHROBACTER, ВИДІЛЕНИХ 3 ВОДИ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
В. В. Клочко, А. М. Остапчук, Л. М. Буценко, О. М. Онищенко, О. А. Кiпрiанова 44-49
РІСТ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш 50-57
БІОXІМІЧHИЙ СКЛАД БІОМАСИ ШTAMІB ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS PDF (Русский)
С. Г. Каракіс, Л. М. Карпов, О. Г. Драгоева, T. І. Лавренюк, В. А. Сагарiц, В. С. Марченко 58-63
СИНТЕЗ КСИЛОЗОІЗОМЕРАЗИ АКТИНОБАКТЕРІЯМИ ARTHROBACTER UREAFACIENS БІМ В-6 PDF (English)
Л. І. Сапунова 64-71
ФЕРМЕНТАТИВНІ МЕТОДИ ЕЛІМІНАЦІЇ ФЕНОЛЬНИХ ПОЛЮТАНТІВ PDF
I. I. Романовська, О. В. Oсiйчук, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов 72-78
ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ ТА НАГРОМАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ СІРКИ В КЛІТИНАХ THIOCYSTIS SP. YA 2006 PDF
Ю. О. Павлова, С. П. Гудзь 79-85
ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ МЕ30-ТЕТРА(4-N-МЕТИЛ-ПІРИДИЛ) ПOРФІРИHУ 3 ВІСMУТOM НА РІСТ ТА ФОРМУВАННЯ БІOПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 PDF
М. Б. Галкін, З. І. Жиліна, Ю. В. Ішков, M. O. Петрова, В. О. Іваниця 86-92

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.П. ТУЛЬЧИНСЬКОЇ PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Бурлака, Н. Г. Юргелайтic, Т. В. Гудзенко, Г. А. Кожанова, Л. Б. Котлярова 93-99

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В.О. ІВАНИЦІ, В.С. ПІДГОРСЬКОГО, Н.Г. ЮРГЕЛАЙТІС, Т.В. БУРЛАКИ, Б.П. МАЦЕЛЮХА, І.Г. СКРИПАЛЯ “СЛОВНИК ТЕРМІНІВ У МІКРОБІОЛОГІЇ” PDF
Т. Й. Лещук 100-101