DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2008.2(3).104485

СТIЙКIСТЬ БАКТЕРIОПЛАНКТОНУ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО СВИНЦЮ, КАДМIЮ ТА РТУТI

В. О. Іваниця, А. Є. Бухтіяров

Анотація


Встановлено, що вміст Pb і Cd у воді Одеського прибережжя перевищує мінімальну мутагенну концентрацію. З використанням тест-штаму Salmonella typhimurium TA 98 показано, що проби морської води мають мутагенну активність, яка корелює із присутністю у досліджені й акваторії Pb, Cd. Виявлено наявність в морських біоценозах мікроорганізмів, стійких до концентрацій металів, що у багато разів перевищують їхній вміст у морські й воді. Визначено рівень стійкості представникі в бактеріопланктону Одеського прибережжя до вивчених важких металів. Встановлено, що в усі сезони найбільш стійкими до Pb, Cd, Hg є бактерії з районів з більшим рівнем антропогенного забруднення.


Ключові слова


Одеське прибережжя; Pb; Cd; Hg; резистентність; бактеріопланктон

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Израэль Ю. А., Цыбань А. В. Антропогенная экология океана. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 527 с.

Горбенко Ю. А. О наиболее благоприятном количестве “сухого питательного агара ” в средах для культивирования морских гетеротрофных микроорганизмов//Микробиология. - 1961. - Т. 30, Вып. 1. - С. 168-172.

Авакян З. А. Сравнительная токсичность тяжелых металлов для некоторых микроорганизмов//Микробиология. - 1967. - Т. 36, № 3. - С. 445-450.

Iваниця В. О. Стан та мінливість мікробних ценозів морських екосистем: автореф. дис.... докт. бiол. наук. - Одеса, 1996. - 48 с.

Карякин А. В., Грибовская И. Ф. Методы оптической спектроскопии и люминесценции в анализе природных и сточных вод. - М.: Химия, 1987. - 304 с.

Методы общей бактериологии/Под ред. Ф. Герхарда и др. - М.: Мир, 1983. - Т.1. - 576 с.

Ames B. N. et al. 1973. An improved bacterial test system for detection and classification of mutagens and cancerogens. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 70, № 3: 782-786.

Лакин Г. Ф. Биометрия. - М.: Высш . шк., 1990. - 352 с.

Лапач С. И., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы медико-биологических исследований с использованием Excel. - К.: Морион, 2001. - 408 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663