№ 2(3) (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІ3МІВ ПОРОВИХ ВОД ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ЧОРНОГО МОРЯ. ФАКТИ І ГІПОТЕЗИ PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев 8-19

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ PENICILLIUM COMMUNE 266 PDF
О. М. Рзаева, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська 20-30
OЦІHKA ЦИТОТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАКТЕРІОФАГА CLOSTRIDIUM PERFRINGENS IN VITRO НА МОДЕЛІ ПЕРЕЩЕПЛЮВАН0Ї КУЛЬТУРИ KЛІТИH ЛЮДИНИ НЕР-2 PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Т. В. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. Чанішвілі 31-36
ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСОРБЦІЇ Й0НІВ CR (VI) ДPIЖДЖAMИ S. CEREVISIAE УКМ У-1968 МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
О. Г. Мамеева, В. С. Пiдгорський 37-47
ПЛР-АНАЛІ3 МІНЛИВОСТІ ГЕНОМУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM PDF
О. О. Захарова, Н. Е. Кожухова, Ю. М. Сиволап 48-54
ЧУТЛИВІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS FA2 ДО ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ PDF
Н. С. Водзінська, О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Ішков 55-63
СТIЙКIСТЬ БАКТЕРIОПЛАНКТОНУ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО СВИНЦЮ, КАДМIЮ ТА РТУТI PDF
В. О. Іваниця, А. Є. Бухтіяров 64-69
ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ PDF
О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков 70-75
ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОГО БІЛКА PDF (Русский)
Г. В. Коєв, Е. Д. Бурец, С. В. Швец, С. А. Бурцева 76-82

ЮВІЛЕЇ ТА ДАТИ

МРIЯ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО, ЩО ЗДІЙСНИЛАСЯ PDF
I. Г. Скрипаль 83-93

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР Л. Й. РУБЕНЧИКА (03.04.1896 – 14.12.1988) PDF
В. О. Кузнєцов 94-110