DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2008.2(3).104490

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ

О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков

Анотація


Проведено вивчення показників імунітету лабораторних мишей за фізіологічного та різних патологічних станів. Порівняльний аналіз показників імунітету здорових вагітних та невагітних самиць мишей показав, що при фізіологічній вагітності спостерігається достовірне зниження кількості лейкоцитів та лімфоцитів. При вивченні показників імунітету за умов патологічних станів (екзогенне мікробне навантаження, екстрагенітальна патологія, антибіотичне навантаження) визначено, що при більшості досліджуваних станів спостерігаються зміни переважно таких показників як: загальна кількість лейкоцитів, кількість циркулюючих імунних комплексів та показник НСТ-тесту. Аналіз показників при патологічних станах порівняно із нормою визначив, що найбільш значне пригні чення імунітет у відбувається в групі тварин з екстрагенітальної патологією.


Ключові слова


імунітет; мікробне навантаження; вагітність; екстрагенітальна патологія; антибіотики; миші

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахметов И. З. Лабораторные и дикие грызуны. Содержание, разведение и использование в опытах. - Ташкент: ФАН, 1981. - 124 с.

Гайдаш І. С., Флегонтова В. В., Суглобов Є. В., Салманова О. М., Потьомкін Є. І. Апоптозіндукуюча активність пептидогліканів та тейхоєвих кислот грампозитивних збудників гнійно -запальних захворювань у хірургічних хворих//Вестник гигиены и эпидемиологии - 2001. - №1. - С. 70-72.

Иммунный статус, принци ы его коррекции и оценки иммунных нарушений: Монография/В. Г. Передерий, А. М. Земсков, Н. Г. Бычкова, В. М. Земсков. - К: Здоров’я, 1995. - 211с.

Ільїнська І. Ф. Апоптоз, апоцитоз та їх роль в імунній відповіді//Лабораторна діагностика. - 2002. - № 3. - С. 66 - 72.

Кацы Г. Д., Коюда Л. И. Методы оценки защитных систем организма млекопитающих//Учебно -методическое пособие. - Луганск: Элтон - 2, 2003. - 95 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия. - М: Высшая школа, 1980. - 293 с.

Лушников Е. Ф., Абросимов А. Ю. Гибель клетки (апоптоз). - М: Медицина, 2001. - 192 с.

Рєзніков О. Проблеми етики при проведенні експериментальних медичних і біологічних досліджень на тваринах//Вісник НАНУ. - 2001. - № 1. - С. 5-7.

Швембергер И. Н., Гинкул Л. Б. Апоптоз: роль в нормальном онтогенезе и патологи//Вопросы онкологии. - 2002. - № 2. - с. 153 - 157.

Якобисяк В. Імунологія. Вінниця: Нова книга, 2005. - 748с.

Behnia M., Robertson K. A., Martin W. J. Role of Apoptosis in Host Defense and pathogenesis of disease // Chest. - 2000. - № 117. - P. 1771 - 1777.

Manfredi A. A., Rovere P., Galati G., oth. Apoptotic cell clearance in systemic lupus erythematosus. I. Opsonization by antiphospholipide antibodies // Arthritis Rheumatology. - 1998. - Feb. 41(2). - p. 205-214.

Manfredi A. A., Rovere P., Heltai S., oth. Apoptotic cell clearance in systemic lupus erythematosus. II . Role of ß2-glycoprotein-1 // Arthritis Rheumatology. - 1998. - Feb. 41(2). - p. 215-223.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663