DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2008.2(3).104667

ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР Л. Й. РУБЕНЧИКА (03.04.1896 – 14.12.1988)

В. О. Кузнєцов

Анотація


На підставі вивчення матеріалів Архіву Президії НАН України, Iнституту архівознавства НБУ імені В. I. Вернадського АН України, Державного архіву Одеської області, особистих архівів викладачів Одеського університету та літературних джерел, розглянуто основні події у науково-педагогічній діяльності члена-кореспондента АН УРСР Л. Й. Рубенчика.

Ключові слова


історія; мікробіологія; Л.Й.Рубенчик; Одеський університет

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александрович В. В., Кузнєцов В. О., Стоянова М. А. Науково-педагогічна діяльність Давида Лазаревича Шаміса (1902-1972) // Десята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки України. 27 травня 2005, м. Київ: Матеріали конференції. – К., 2005. – С. 3-7.

Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г. и др. Биологи: Биографический словарь. К.: Наукова думка, 1984. – 816 с.

Бардах Я. Ю. Жизнь микробов ниже нуля. // Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. № 10-11, Август-октябрь 1924. Одеса: Изд. Одесского губпрофобра, 1924. – С. 1-5.

Одеська Філія Зоолого-Біологічного Iнституту // Праці ОДНДЗБI Вип. 1., Одеса, 1932. – С. 3-6

Беленький М. С. Очерки по истории грязелечения в Одессе. -[Белгород-Днестровский], Б. и.,1955. -70 с.

Брусиловський Є. М. Короткий історичний нарис організації всеукраїнського інституту бальнеології та курортології в Одесі // Бюлетень № 5-6 Всеукраїнського інституту бальнеології та курортології. Одеса, 1932. – С. 8-15.

Дітчук З.I. Вплив брильянтової зелені на деякі мікроби лиманної грязі // Труди Одеського Державного університету. Біологія. Том 3 Одеса, 1938. – С. 27 – 34.

Кузнєцов В. О., Кузнєцова Н. В., Пермітіна В. М. Давид Лазаревич Шаміс (1902-1972) // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. Словник. Т. 4: Р-Я. – 2-е вид., доп. – Одеса: Астропринт, 2005.- С. 405-408.

Кузнєцов В. О., Тоцький В. М. Одеський державний університет імені I. I. Мечникова в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Вісник Одеського національного університет, 2005. – Том 10. – Вип. 3. – Біологія. – С. 175 -199.

Породко Ф. М., Рубінштейн Д. Л. Короткий звіт про склад і роботу науково-дослідчої катедри біології в м. Одесі за термін з квітня 1923 до 31 грудня 1926 р. / Вісті науково- дослідчої катедри біології в м. Одесі. Вип. 1. – Одеса, 1929. – С. 10-12.

Породко Ф. М., Рубенчик Л. Й. Звіт про склад і роботу Науково-дослідчої Катедри Біології в м. Одесі за термін з 1 січня 1927 до 31 грудня 1927 р./ Вісті науково-дослідчої катедри біології в м. Одесі. Вип.. 1.- Одеса, 1929. – С. 13-23.

Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. словник. Т. 4. Р-Я / Відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2000. – 544 с.

Рубенчик Б. Л. Воспоминания об отце. К 100-летию со дня рождения. – К.: б. и., 1996. – 24 с.

Рубенчик Л. И. О брожении мочевины при температуре ниже нуля. // Журнал научно- исследовательских кафедр в Одессе. № 10-11, Август-октябрь 1924. – Одеса: Изд. Одесского губпрофобра, 1924. – С. 17-26.

Рубенчик Л. Й. Використання мікроорганізмів для підвищення врожайності сільськогос- подарських рослин. – К.: Вид-во АН УРСР, 1945.- 122 с.

Рубенчик Л. И. Сульфатредуцирующие бактерии. – М.: Изд-во АН СССР, 1947. – 96 с.

Рубенчик Л. И. Микроорганизмы и микробиальные процессы в соляных водоемах. – К.: Изд-во АН УССР, 1948. – 118 с.

Рубенчик Л. И. Микроорганизмы как фактор коррозии бетонов и металлов. К.: Изд-во АН УССР, 1950. - 136 с.

Рубенчик Л. И. Азотобактер и его применение в сельском хозяйстве. К.: Изд-во АН УССР, 1960. – 327 с.

Рубенчик Л. И. Микроорганизмы – биологические индикаторы. К.: Наукова думка, 1972. – 163 с.

Рубенчик Л. Й., Колкер I.I. Спроба мікробіологічного вивчення бетонів гідротехнічних споруд Одеського порту // Труди Одеського державного університету. Біологія. Том 2. – Одеса, 1937. – С. 163-171.

Рубенчик Л. Й., Ройзін М. Б., Білянський Ф. М., Шаміс Д. Л. Денітрифікаційні бактерії Одеських лиманів та Одеської затоки // Труди Одеського державного університету. Біологія. Том 2. – Одеса, 1937. – С. 171-209.

Рубенчик Л. Й., Колкер I. I. Мікробіологічні досліди бетонів гідротехнічних споруд в Одеському порту // Труди Одеського державного університету. Біологія. Том 3. – Одеса, 1938. – С. 7-17.

Рубенчик Л. Й., Колкер I.I. Azotobacter-подібні бактерії в грязі Одеських лиманів // Труди Одеського Державного університету. Біологія. Том 3. – Одеса, 1938. – С. 19-25.

Рубенчик Л. И., Гойхерман Д. Г. Микробиологические основы получения лечебной грязи. // Искуственная лечебная грязь и ее терапевтические свойства / Под ред. Д. Б. Маршалковича – К.: Госмедиздат УССР, 1939. – С. 4- 23 Архівні документи

Виписка з наказу № 21 по Iнституту мікробіології та вірусології імені академіка Д. К. Заболотного АН УРСР від 12 лютого 1968 р. Оригінал. Машинопис. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28.

Выписка из протокола №40/130 Малого заседания Президиума ВУЦИК от 18 декабря 1923 г. Оригінал. Машинопис. / Родинний архів Я. Ю. Бардаха.

Выписка из протокола № 41/12 заседания ВАК от 23 декабря 1938 г. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 27. – Арк. 7.

Довідка. Механико-технологического учебно-производственного комбината технологи зерна и муки имени И. В. Сталина № 21-01 от 29.04. 1931. Оригінал. Рукопис. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 12.

Довідка. Одеський інститут професійної освіти № 1438 від 28.04.1931. Копия нотар. Машинопис. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 10 зв.

Довідка. Одесский учебно-производственный комбинат хлебопечения № 18/25 от 17.02.1933. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 16.

Довідка. Одесский учебно-производственный комбинат хлебопечения № 18/26 от 17.02.1933. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 17.

Докладна записка до ректора КДУ професора В. Г. Бондарчука. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 54. – Арк. 1-1 зв.

Дроботько В. Г. Отзыв о научных работах члена-корреспондента АН УССР Л. И. Рубенчика / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 3-5 зв.

Заславский А. С. Мои воспоминания о микробиологической лаборатории Одеського Университета (К столетию со дня рождения профессора Я. Ю. Бардаха). Оригінал. Машинопис, 1957. Особистий архів родини Я. Ю. Бардаха.

Исаченко Б. Л. Отзыв о научных работах Л. И. Рубенчика.10.09.1929. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 1-1зв.

Исаченко Б. Л. Отзыв о работах професора Рубенчика. 09. 07. 1937 г. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 6 – 6 зв.

Командировочное удостоверение Саратовського университета № 962 от 14 июля 1942 г. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 28.

Лист Президента ВУАН Д. К. Заболотного до ректора Одеського IНО Т. М. Внукова. Автограф, 1929. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 49. – Арк. 1а.

Наказ № 83 по інституту Мікробіології АН УРСР від 21.05.1941. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 22.

Письмо управляющего Башкирским Трестом «РГХ» Санникова Президиуму АН УССР. 28.06.1943. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 8 – 8 зв.

Посвідчення АН УРСР № 86 від 22лютого 1939 р. про обрання Л. Й. Рубенчика членом- кореспондентом АН УРСР. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 30. – Арк. 1-2.

Постановление Совета Министров СССР от 16 апреля 1983 г. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 42. – Арк. 1.

Приказ по Саратовському Государственнному университету № 396-а от 11 августа 1941 г. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 24.

Протокол загальних зборів АН УРСР № 49 від 22 лютого 1939 р. Про обрання дійсних членів і член-кореспондентів АН УРСР та поновлення О.I. Лейпунського у складі дій- сних членів Академії. Архів Президії НАН України. – Ф. 251. – Оп. 1. – Од. зб. 78. – Арк. 1- 6.

Протокол № 24 засідання Президії Академії наук УРСР від 25 жовтня 1939 р. / Архів Президії НАН України. – Ф. 251. – Оп. 1. – Од. зб. 75. – Арк. 138-139.

Протокол № 13 засідання Президії Академії наук УРСР від 23 квітня 1941 р. / Архів Президії НАН України. – Ф. 251. – Оп. 1. – Од. зб. 88. – Арк. 168-180.

Рубенчик Л. И. Автобиография. Машинопись, 1945. – 1. с. / Рукоп. фонд Наукової бібліотеки ОНУ імені I.I. Мечникова. – Біологи: Р-Я.

Рубенчик Л. И. Лист до Г. Я. Бардах, 17.11.1946 р. Рукопис. Оригінал / Родинний архів Я. Ю. Бардаха.

Рубенчик Л. И. Анкетные данные. Оригінал. Машинопис, 1952. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 3.

Рубенчик Л. Й. Лист до О. Я. Бардаха, 10.02.1958 р. Рукопис. Оригінал / Родинний архів Я. Ю. Бардаха.

Рубенчик Л. И. Автобиография. Оригінал. Рукопис, 23.06. 1961. / IА НБУ імені В. I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 33. – Арк. 4-4 зв.

Рубенчик Лев Иосифович. 1972. Машинопис. / IА НБУ імені В. I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 26-31.

Сапегин А. А., Исаченко Б. Л., Рубенчик Л. И. Письмо Председателю Президиума Верховного Сонета УССР тов. Гречухе от 22.03.1946 г. Копія. Машинопис. – 1 с. / Родинний архів Я. Ю. Бардаха.

Свідоцтво № 70 від 30 березня 1929 р. про закінчення IНО і присвоєння кваліфікації Л. Й. Рубенчику. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 1.

Списки наукового складу Катедр Одеських Iнститутів. Машинопис, 1928. Оригінал. / Харківський ЦДАОР. – Ф. НКП УССР 166, – Оп. 15. – Од. зб. 492. – Арк. 1.

Списки персонального состава научных и научно-исследовательских учреждений Украины. Машинопись. Оригинал. / Харківський ЦДАОР. – Ф. НКП УССР 166, – Оп. 15. – Од. зб. 675. – Арк. 86.

Справка Украинского государственного института курортологи и бальнеологи № Л. С. от 25.01.1939 г. Оригинал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 20.

Справка Института микробиологии имени академика. Д. К. Заболотного АН УССР. 1961. Копия нотар. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 41.

Тульчинська В. П. Лист до Л. Й. Рубенчика. 18.11.1957. Оригінал / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 58. – Арк. 1-3 зв.

Удостоверение № 4 ИНУ от 20.01.1919. Оригинал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 3.

Удостоверение ИНО № 1925 от 20.12.1921 Оригинал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 2.

Удостоверение Одесского исполкома Совета робочих и крестьянских Депутатов № 2337 от 14.02.1921. Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 1.

Удостоверение № 3752 Одесского института народного образования от 23 декабря 1923 г. Оригінал. / IА НБУ імені В. I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 7.

Удостоверение № 3754 Одесского института народного образования от 23 декабря 1922 г. Копия. / IА НБУ імені В. I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 25. – Арк. 7 зв.

Удостоверение Одесского государственного университета № 11 от 12.07.1941 Оригінал. / IА НБУ імені В. I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 23.

Удостоверение Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернішевского от 15.08.1941 Оригінал. / IА НБУ імені В. I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 26. – Арк. 52.

Холодний М. Г. [Відзив на наукові роботи Л. Й. Рубенчика]. Київ. 26.09.1929 Оригінал. / IА НБУ імені В.I. Вернадського. – Ф. 156. – Оп. 1. – Од. зб. 28. – Арк. 2-3.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663