DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.1(41).117806

ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ СОЛЕЙ АЛКІЛ (R-АРИЛ) ОКСИ ДІАЛКІЛ АМОНІЮ ЩОДО РЕФЕРЕНТНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ

В. Б. Настенко, Ю. В. Короткий, О. А. Смертенко, Н. О. Осипчук, В. П. Широбоков, А. П. Чоботар

Анотація


Мета роботи: визначення антимікробних властивостей солей алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію щодо референтних штамів мікроорганізмів. Методи. Об’єктом дослідження були 52 сполуки похідних алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію, які були синтезовані в Інституті органічної хімії НАН України. Як тест-мікроорганізми використовували Staphylococcus аureus АTCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Candida albicans ATCC 10231. Визначення протимікробної дії даних сполук проводилось у 2 етапи: 1-ший – скринінг методом дифузії в живильне середовище; 2-й – визначення мінімальної інгібувальної та бактерицидної концентрації (МІК та МБК) мікрометодом серійних розведень. Результати. В результаті проведеного скринінгу було встановлено, що антифунгальний та антистафілококовий ефект наявний у 45-ти препаратів з 52-х, з них 10 сполук спричинили появу зон затримки росту діаметром 15–19 мм. Усі досліджувані речовини виявилися недієвими щодо грамнегативних бактерій. Посилаючись на результати скринінгу, визначено показники МІК та МБК. Антимікотичну дію флуконазолу, що слугував препаратом порівняння, перевершило 26 досліджуваних солей алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію. Також сполуки проявили виражену антибактеріальну дію щодо референтного штаму S. aureus. Найефективнішими щодо цих мікроорганізмів були сполуки Kc22, Kc1 та Kc3, їхні антимікробні властивості були вищими чи відповідали показникам ампіциліну (МІК – 1,62±0,33 мкг/мл, а МБК – 2,60±0,65 мкг/ мл). З усіх активних 45 сполук 25 проявили протимікробний ефект на рівні антибіотиків порівняння, тобто їхня МІК не перевищувала значення 7,81 мкг/мл. Висновки. На основі отриманих результатів відібрано по 10 найбільш ефективних сполук для подальшого дослідження антимікробних властивостей солей алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію на клінічних ізолятах в умовах in vitro.


Ключові слова


антимікробні препарати; арил ациклічні аміноспирти; метод дифузії в живильне середовище; метод серійних розведень; мінімальна інгібувальна концентрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Volianskyi YuL, Hrytsenko IS, Shyrobokov VP, Smirnov VV, Biriukova SV, Diachenko VF, Kuchma IYu, Mariushenko AM, Lipatnykova KI. Vyvchennia spetsyfichnoi aktyvnosti protymikrobnykh likarskykh zasobiv. Metodychni rekomendatsii, Kyiv, 2004:38.

Ustoichyvost k antibiotikam: Informatsyonyy bulleten. Vsemirnaia orhanyzatsyia zdorovia. Tsentr SMY. Zheneva, 2016.

Hotsulia TS, Panasenko OI, Knysh YeH, Achkasova OM. Doslidzhennia antymikrobnoi ta protyhrybkovoi aktyvnosti sered halohenidiv 1-alkil-4-(5- nitrofuran-2-il)-metylenamino-4n-1,2,4-triazolu ta yikh dymetylnykh analohiv. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2011;(5):140-142.

Dronova ML, Voichuk SI, Vrynchanu NO. Antybakterialna aktyvnist 1-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoksy]- 3-(n-benzyl-4-metylpiperydynii)-2-propanolu khlorydu. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal. 2015;(6):92-97.

Myronov AN. Rukovodstvo po provedenyiu doklynycheskykh issledovanyi lekarstvennykh sredstv. Chast pervaia. M.: Hryf i K, 2012. 944.

Nastenko VB, Korotkyi YuV, Smertenko OA. Antymikrobni vlastyvosti pokhidnykh aryl atsyklichnykh aminospyrtiv shchodo metytsylin-rezystentnykh stafilokokiv. In: Proceedings of XV zizd Tovarystva mikrobiolohiv Ukrainy im. S.M. Vynohradskoho, Odesa. 2017: 214.

Semina NA i dr. Opredelenie chuvstvitelnosti mikroorhanizmov k antimikrobnym preparatam. Klin. mikrobiol. antimikrob. khimioter. 2004;(6(4)):306-359.

Toropin VN, Burmistrov KS, Surmasheva EV, Romanenko LY. Izuchenie antimikrobnykh svoistv immobilizovanykh voloknistykh n,n-dikhlorsulfonamidov. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2016; (4(4)):48-52.

De Almeida AM, Nascimento T, Ferreira BS, de Castro PP, Silva VL, Diniz CG, Le Hyaric M. Synthesis and antimicrobial activity of novel amphiphilic aromatic amino alcohols. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2013;(23):2883–2887.

Fernandes F de S, Fernandes TS, da Silveira LS, Caneschi W, Lourenço MC, Diniz CG, de Oliveira PF, Martins SP, Pereira DE, Tavares DC, Le Hyaric M, de Almeida MV, Couri MR. Synthesis and evaluation of antibacterial and antitumor activities of new galactopyranosylated amino alcohols. European Journal of Medicinal Chemistry. 2015;(108):203-210.

Kondoh O, Inagaki Y, Fukuda H. Piperazine propanol derivative as a novel antifungal targeting 1,3-beta-D-glucan synthase. Biol. Pharm. Bull. 2005;(28(11)):2138–2141.

Dziekan G, Jauregui IL, Mathai E. The evolving threat of antimicrobial resistance: options for action. WHO. 2013. 119.

Nastenko VB, Voloshchuk OM, Korotkij YuV. Peculiarities of antimicrobial action of synthetic aromatic alcohols. In: Proceedings of the conference «Actual problems of microbiology and biotechnology», Odessa. 2015:44.

Noah Rosenblatt-Farrell. The Landscape of Antibiotic Resistance. Environmental Health Perspectives. 2009;(117(6)):245-250.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волянський Ю. Л., Гриценко І. С., Широбоков В. П., Смірнов В. В., Бірюкова С. В., Дяченко В. Ф., Кучма І. Ю., Марюшенко А. М., Ліпатникова К.І. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів. Методичні рекомендації – Київ, 2004. – 38 с.

Устойчивость к антибиотикам: Информационный бюллетень // Всемирная организация здоровья. Центр СМИ. – Женева. 2016 г.

Гоцуля Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Ачкасова О. М. Дослідження антимікробної та протигрибкової активності серед галогенідів 1-алкіл-4-(5-нітрофуран-2-іл)-метиленаміно-4н-1,2,4-тріазолу та їх диметильних аналогів // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – № 5. – С. 140–142.

Дронова М. Л., Войчук С. І., Вринчану Н. О. Антибактеріальна активність 1-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенокси]- 3-(n-бензил-4-метилпіперидиній)- 2-пропанолу хлориду // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6 (41). – C. 92–97.

Миронов А. Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.

Настенко В. Б., Короткий Ю. В., Смертенко О. А. Антимікробні властивості похідних арил ациклічних аміноспиртів щодо метицилін-резистентних стафілококів // XV з'їзд Товариства мікробіологів України iм. С. М. Виноградського (Одеса, вересень, 2017 р.): тез. доп. – О., 2017. – 214 с.

Семина Н. А. и др. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. – 2004. – Том 6. – № 4. – С. 306–359.

Торопин В. Н., Бурмистров К. С., Сурмашева Е. В., Романенко Л.И. Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых n,n-дихлорсульфонамидов // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2016. – № 4(4). – С. 48–52.

Angelina M. de Almeida, Thiago Nascimento, Bianca S. Ferreira, Pedro P. de Castro, VâniaL. Silva, Claúdio G. Diniz, Mireille Le Hyaric. Synthesis and antimicrobial activity of novel amphiphilic aromatic amino alcohols // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. – 2013. – № 23. – P. 2883–2887.

Fernandes F. de Souza, L. S. da Silveira, Caneschi W., Lourenço M. C., Diniz C. G., de Oliveira P. F., Martins S. P., Pereira D. E., Tavares D. C., Le Hyaric M., de Almeida M. V., Couri M. R. Synthesis and evaluation of antibacterial and antitumor activities of new galactopyranosylated amino alcohols // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2015. – № 108. – P. 203–210.

Gerald Dziekan, Itziar Larizgoitia Jauregui, Elizabeth Mathai. The evolving threat of antimicrobial resistance: options for action. – WHO, 2013. – P. 119.

Kondoh, Inagaki Y., Fukuda H. Piperazine propanol derivative as a novel antifungal targeting 1,3-beta-D-glucan synthase // Biol. Pharm. Bull. – 2005. – Vol. 28, N 11. – P. 2138–2141.

Nastenko V. B., Voloshchuk O. M., Korotkij Yu.V. Peculiarities of antimicrobial action of synthetic aromatic alcohols. // Actual problems of microbiology and biotechnology: 2015, June 1-4. – Odesa. 2015. – P. 44.

Noah Rosenblatt-Farrell. The Landscape of Antibiotic Resistance // Environmental Health Perspectives. – 2009. – V. 117, № 6. – P. 245–250.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663