№ 1(41) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВИЗНАЧЕННЯ МУТАГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТИЛОРОНУ — АКТИВНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНГРЕДІЄНТУ АМІКСИНУ, В МІКРОПЛАНШЕТНОМУ ВАРІАНТІ ТЕСТУ ЕЙМСА PDF
Т. О. Філіпова, М. Б. Галкін, М. Я. Головенко 6-17
ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ СОЛЕЙ АЛКІЛ (R-АРИЛ) ОКСИ ДІАЛКІЛ АМОНІЮ ЩОДО РЕФЕРЕНТНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ PDF
В. Б. Настенко, Ю. В. Короткий, О. А. Смертенко, Н. О. Осипчук, В. П. Широбоков, А. П. Чоботар 18-27
БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ З ВІДПРАЦЬОВАНОЇ МАСИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Н. Ю. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Л. С. Нещерет, К. І. Семенов, Т. В. Васильєва, І. А. Блайда 28-38
АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ ГЛУТАТІОНОВОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 ЗА ВПЛИВУ КУПРУМ (ІІ) СУЛЬФАТУ PDF
Т. Б. Сегін, С. О. Гнатуш, О. Д. Масловська, О. М. Василів 39-46
ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА FUSARIUM SP. ЗБУДНИКА ФУЗАРІОЗУ СІЯНЦІВ СОСНИ PDF
Н. В. Ліманська, Н. Ю. Адарма 47-56
ПІГМЕНТИ RHODOPSEUDOMONAS YAVOROVII ІМВ В-7620 PDF
О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз 57-65
УТВОРЕННЯ МНОЖИННИХ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO НА РІЗНИХ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Н. І. Теслюк 66-75