УТВОРЕННЯ МНОЖИННИХ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO НА РІЗНИХ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Н. І. Теслюк

Анотація


Зазвичай розвиток множинних пагонів винограду in vitro індукують тільки на твердих або рідких живильних середовищах. Мета. Дослідити вплив концентрації агару в різних живильних середовищах, їх консистенції на показники приживлюваності, росту та розвитку ініціальних експлантів, індукцію множинних пагонів винограду. Методи. Використовували методи введення ініціальних експлантів в культуру in vitro і культивування мікроклонів, а також метод регенерації рослин із меристемних тканин. Дослідні живильні середовища готували рідкими (без вмісту агару), напіврідкими (4 г/л агару) та твердими (8 г/л агару) і додавали до усіх експериментальних середовищ один мг/л 6-БАП. В ході досліджень проводили облік приживлюваності експлантів, початку проліферації бруньок та кількості утворених пагонів. Результати. Виявлена перевага використання напіврідких середовищ порівняно із твердими та рідкими живильними середовищами. Успішно проведено пошук оптимального живильного середовища для індукції множинних пагонів винограду в культурі in vitro. Встановлено, що напіврідке модифіковане середовище МС сприяє кращій приживлюваності, диференціації та регенерації меристем винограду. В середньому по сортах на ньому утворювалося 9,59 пагонів від одного експланту, що в подальшому підвищувало коефіцієнт розмноження винограду в культурі in vitro до 1:9. Висновки. Застосування удосконаленого методу індукції множинних пагонів сприяло кращій приживлюваності ініціальних експлантів технічних сортів винограду в культурі in vitro, прискорювало процеси проліферації пазушних мікро-бруньок, та процеси утворення більшої кількості пагонів, що були придатними для подальшого клонального мікророзмноження.


Ключові слова


культура винограду in vitro; ініціальні експланти; множинні пагони; мікроклони; живильні середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Doroshenko NP. Results of study of grape biotechnology. In: Proceedings of the Iubileina nauchna sesiia «100 hodyny instytu po lozarstvo i vynarstvo», Pleven. 2002: 88 – 95 (In Russian).

Zlenko VA, Troshyn LP, Kotikov IV. Multiplication of grape by the methods in vitro. Part 1. Cultivation of shoot apexes and proliferation of axillary grape buds in vitro. Vinograd i vino Rossii. 1998. (2):22–25 (In Russian).

Stytsko SA, Hlotova LV, Tesliuk NI. Induction of multiple shoots when grape cultivating in vitro. Visnyk ahrarnoi nauky. 2004; (4):25–27 (In Ukrainian).

Tesliuk NI, Kichmarenko OD. Optimization of induction process of multiple grape shoots in culture in vitro. Vynogradarstvo i vynorobstvo. 2006. (43):158–167 (In Ukrainian).

Harris RE, Stevenson IH. In vitro propagation of Vitis. Vitis. 1982. (21):22 – 32.

Hye-Jeong Park, Ho-Rim Lee, Jaeho Pyee, and Hyeon-Cheol Cha. Regeneration of Grape (Vitis labruscana cv. Kyoho) by Shoot-Tip culture. Journal of Plant Biology, December 2001, 44(4) : 185–192.

Nadra Khan, Maqsood Ahmed, Ishfaq Hafiz, Nadeem Abbasi, Shaghef Ejaz and Muhammad Anjum. Optimizing the concentrations of plant growth regulators for in vitroshoot cultures, callus induction and shoot regeneration from calluses of grapes. Vigne et Vin Publications Internationales (Bordeaux, France) J. Int. Sci. Vigne Vin , 2015, 49, 37–45.

Monette PL. Influence of size of culture vessel on in vitro proliferation of grape in a liquid medium. Plant Cell Tissue Org. Cult. 1983. (2):327–332.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дорошенко Н. П. Результаты исследований по биотехнологии винограда // Юбилейна научна сесия «100 години институ по лозарство и винарство». (Плевен, 2002). – С. 88–95.

Зленко В. А., Трошин Л. П., Котиков И. В. Размножение винограда методами in vitro. Часть 1. Культивирование верхушек побегов и пролиферация аксилярных почек винограда in vitro. – Виноград и вино России. – 1998. – № 2. – С. 22–25.

Стицько С. А., Глотова Л. В., Теслюк Н. І. Індукція множинних пагонів при розмноженні винограду in vitro // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 4. – С. 25–27.

Теслюк Н. І., Кічмаренко О. Д. Оптимізація процесу індукції множинних пагонів винограду в культурі in vitro // Виноградарство і виноробство. - 2006. – Вип. 43. – С. 158–167.

Harris R. E., Stevenson I. H. In vitro propagation of Vitis // Vitis. – 1982. – Vol. 21. – P. 22–32.

Hye-Jeong Park, Ho-Rim Lee, Jaeho Pyee, and Hyeon-Cheol Cha. Regeneration of Grape (Vitis labruscana cv. Kyoho) by Shoot-Tip culture.//Journal of Plant Biology, - December, 2001. – 44(4) p. 185–192 .

Nadra Khan, Maqsood Ahmed, Ishfaq Hafiz, Nadeem Abbasi, Shaghef Ejaz and Muhammad Anjum. Optimizing the concentrations of plant growth regulators for in vitroshoot cultures, callus induction and shoot regeneration from calluses of grapes.// Vigne et Vin Publications Internationales (Bordeaux, France) J. Int. Sci. Vigne Vin, – 2015, – 49, – p. 37–45.

Monette P. L. Influence of size of culture vessel on in vitro proliferation of grape in a liquid medium // Plant Cell Tissue Org. Cult. – 1983. – Vol. 2. – P. 327–332.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.1(41).119109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663