DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.2(42).134443

Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України

О. А. Грицев, О. Л. Зозуля, Н. Г. Воробйова, Л. М. Сківка

Анотація


Мета робота. Дослідити видовий склад грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці по регіонах України. Методи. Зараженість насіння визначали під час пророщення у рулонах фільтрувального паперу. Молекулярну ідентифікацію видового складу грибів проводили за допомогою комерційних тест-систем. Результати. Проведений аналіз 109 зразків насіннєвого матеріалу озимої пшениці, зібраний з 78 районів, що входять до складу 21 області України. Практично у всіх зонах вирощування зернових культур на території України зерно пшениці уражене грибами роду Fusarium. Найбільша кількість уражених зразків пшениці виявлена на території західних та центральних областей. Переважальними видами у комплексі роду Fusarium були F. graminearum, F. sporotrichioides та F. avenaceum. Висновки. Високий рівень інфікованості зерна пшениці збудника фузаріозів зумовлює необхідність щорічного моніторингу цього фітосанітарного показника на території України.


Ключові слова


фітопатогенні гриби; Fusarium; пшениця; фузаріози

Повний текст:

PDF

Посилання


Gagkaeva Тyu, Gavrilova ОP, Levitin ММ, Novozhilov КV. Fusarium head blight. Prilozheniya k zhurnalu «Zaschita i karantin rasteniy». 2011;(5):120. (in Russian)

Gagkaeva Тyu, Gannibal FB, Gavrilova ОP. Infection of wheat grain with fungi Fusarium and Alternaria in outhern Russia in 2010. Zaschita i karantin rasteniy. 2012;(5):37-41. (in Russian)

DSTU 3768:2010. Wheat. Specifications. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2010:17. (in Ukrainian)

DSTU 4138:2002. Seeds of agricultural crops. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2003:170. (in Ukrainian)

Morgun VV, Topchiy TV. Search for new sources of resistance of winter wheat to the main causal agents of fungal diseases. Fiziologiya rasteniy i genetika. 2016;48(5):393–400. (in Ukrainian)

Tymoschuk TM, Trembitsky VA, Bachinsk NM, Derech IM. Monitoring of the distribution of toxic micromycetes of wheat grains of winter wheat in the Polissya. Ahroekolohiia. 2014;2(42):87-93. (in Ukrainian)

Shvartau VV, Zozulya OL, Mykhalska LM, Sanin Oyu. Fusariosis of cultivated plants. Kyiv: Logos, 2016. 164 p. (in Ukrainian)

Beli D, Laze A, Stafasani M, Varaku S, Ceca E. Influence of Fusariosis in the biochemical and rheological properties of different wheat cultivars. JMEST. 2017;4(9):8250-8255.

Cuperlovic-Culf M, Wang L, Forseille L, Boyle K, Merkley N, Burton I, Fobert PR. Metabolic biomarker panels of response to fusarium head blight infection in different wheat varieties. PloS One. 2016;11(4): e0153642. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153642.

Figueroa M, Hammond-Kosack KE, Solomon PS. A review of wheat diseases – a field perspective. Mol Plant Patol. 2017. DOI: https://doi.org/10.1111/mpp.12618.

Grabowski A, Siuda R, Lenc L, Jaroszuk-S`cisel J. Effects of the degree of fusariosis on the physical characteristics of individual wheal kernels. International Journal of Food Science and Technology. 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2012.02949.x.

Hudec K, Muchova D. influence of temperature and species origin on Fusarium spp. And Microdochium nivale pathogenicity to wheat seedlings. Plant Protect. Sci. 2010;46(2):59-65.

Nesic K, Ivanovic S, Nesic V. Fusarial toxins: secondary metabolites of Fusarium fungi. Rev Environ Contam Toxicol. 2014;228:101-20. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-01619-1_5.

Stanciu O, Banc R, Cozma A, Filip L, Miere D, Manes J, Loghin F. Occurrence of Fusarium mycotoxins in wheat from Europe – a Review. Acta Universitatis Cibiniensis Series E :FOOD TECHNOLOGY. 2015;19(1):35-60. DOI: https://doi.org/10.1515/aucft-2015-0005.

van der Lee T, Zhang H, van Diepeningen A, Waalwijk C. Biogeography of Fuarium graminearum species complex and chemotypes : a rewiew. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2015; 32(4):453 – 60. DOI: https://doi.org/10.1080/19440049.2014.984244.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гагкаева Т. Ю., Гаврилова О. П., Левитин М. М., Новожилов К. В. Фузариоз зерновых культур // Приложения к журналу «Защита и карантин растений». – 2011. – 5. – 120 с.

Гагкаева Т. Ю., Ганнибал Ф. Б., Гаврилова О. П. Зараженность зерна пшеницы грибами Fusarium и Alternaria на юге России в 2010 году // Защита и карантин растений. – 2012. – № 5. – С. 37–41.

ДСТУ 3768:2010. Пшениця. Технічні умови. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 17 с.

ДСТУ 4138:2002. Насіння сільськогосподарських культур. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 170 с.

Моргун В. В., Топчій Т. В. Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб // Физиология растений и генетика. – 2016. – т. 48, № 5. – С. 393–400.

Тимощук Т. М., Трембіцький В. А., Бачинська Н. М., Дереча І. М. Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах Полісся // Агроекологія. – 2014. – 2(42). – С. 87–93.

Швартау В. В., Зозуля О. Л., Михальська Л. М., Санін О. Ю. Фузаріози культурних рослин. – К.: Логос, 2016. – 164 с.

Beli D., Laze A., Stafasani M., Varaku S., Ceca E. Influence of Fusariosis in the biochemical and rheological properties of different wheat cultivars // JMEST. – 2017. – V. 4(9). – P. 8250–8255.

Cuperlovic-Culf M., Wang L., Forseille L., Boyle K., Merkley N., Burton I., Fobert P.R. Metabolic biomarker panels of response to fusarium head blight infection in different wheat varieties // PloS One. – 2016. – 11(4) : e0153642. DOI: https://doi.org/10.1371/ journal. pone. 0153642.

Figueroa M., Hammond-Kosack K. E., Solomon P. S. A review of wheat diseases – a field perspective // Mol Plant Patol. – 2017. – DOI: https://doi.org/10.1111 / mpp. 12618.

Grabowski A., Siuda R., Lenc L., Jaroszuk-S`cisel J. Effects of the degree of fusariosis on the physical characteristics of individual wheal kernels // International Journal of Food Science and Technology. – 2012. – DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2012.02949.x.

Hudec K., Muchova D. Influence of Temperature and Species Origin on Fusarium spp. And Microdochium nivale Pathogenicity to Wheat Seedlings // Plant Protect. Sci. – 2010. Vol. 46, No. 2. – P. 59–65.

Nesic K., Ivanovic S., Nesic V. Fusarial toxins: secondary metabolites of Fusarium fungi // Rev Environ Contam Toxicol. – 2014. – 228. – P. 101–20. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-01619-1_5.

Stanciu O., Banc R., Cozma A., Filip L., Miere D., Manes J., Loghin F. Occurrence of Fusarium Mycotoxins in Wheat From Europe – a Review // Acta Universitatis Cibiniensis Series E :FOOD TECHNOLOGY. – 2015. – Vol. XIX, no.1. – P. 35-60. DOI: https://doi.org/10.1515/aucft-2015-0005.

van der Lee T., Zhang H., van Diepeningen A., Waalwijk C. Biogeography of Fuarium graminearum species complex and chemotypes : a rewiew // Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2015; 32(4): 453 – 60. DOI: https://doi.org/10.1080/19440049.2014.984244.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663