№ 2(42) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ НЕКОНДИЦІЙНИХ РУД І ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва 6-25

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинного цикло-ди-гмф за присутности синтетичних Аналогов сигнального хінолону PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Л. М. Стрезєва, М. А. Джура, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова 26-38
Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сортів. PDF
А. Ю. Пастощук, Л. М. Сківка, Л. М. Буценко, В. П. Патика 39-48
Антимікробні властивості міцелію та екстрактів плодових тіл Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst. PDF
О. Ю. Зінченко, С. Л. Мірось 49-59
Карбоксилестерази гомогенатів травних залоз Rapana venosa PDF
І. І. Романовська, О. В. Севастьянов, Є. А. Шестеренко, А. А. Крисько, Ю. А. Шестеренко, В. А. Топтиков 60-69
Очищення води від фенолу та іонів важких металів асоціацією бактерій роду Pseudomonas PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, І. П. Конуп, Т. О. Бєляєва 70-80
Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України PDF
О. А. Грицев, О. Л. Зозуля, Н. Г. Воробйова, Л. М. Сківка 81-89