DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2020.2(49).212265

СТІЙКІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ КОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ЧОРНОМОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ І МІДІЙ

Н. Ю. Васильєва, І. В. Страшнова, О. В. Басюл, І. О. Ковтун, В. О. Іваниця

Анотація


Метою роботи є визначення стійкості до антибіотиків молочнокислих коків, виділених з чорноморських водоростей і мідій Mytilus galloprovincialis. Методи. Класичні мікробіологічні методи використовували для вивчення культуральних і фізіолого-біохімічних характеристик. Визначення бактерій до виду здійснювали за спектром жирних кислот з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock методом газової хромотографії. На підставі отриманих результатів ізоляти віднесені до видів Enterococcus faecalis, Pediococcus pentosaceus, Streptococcus bovis і Leuconostoc mesenteroides. Стійкість до антибіотиків визначали диско-дифузійним методом. Графічну обробку даних проводили за програмою Microsoft Excel та R 3.4.0. Результати. Ізольовані бактерії за сукупними фізіолого-біохімічними ознаками та за складом жирних кислот віднесені до родів Enterococcus, Pediococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Lactococcus. Показано, що більшість бактерій роду Enterococcus стійкі до бензилпеніциліну (85,7%) і цефазоліну (71,4%). Майже половина з них стійкі також до рифампіцину, цефіксиму і стрептоміцину (42,9%). Представники роду Pediococcus резистентні до бензилпеніциліну (83,3%), цефазоліну (83,3%), канаміцину (66,7%) і цефіксиму (66,7). Бактерії роду Streptococcus були найбільш стійкими до дії антибіотиків. Процент стійких штамів коливався від 50,0% до 100,0% в залежності від антибіотика. Показники стійкості до антибіотиків представників роду Leuconostoc були досить варіативними та їх профіль відрізнявся від усіх інших молочнокислих коків. Представники роду Lactococcus були стійкими майже до усіх досліджених антибіотиків. Висновки. На основі отриманих даних встановлено, що більшість досліджених чорноморських штамів молочнокислих коків, асоційованих з водоростями і мідіями володіють природною резистентністю до антибіотиків.

Ключові слова


молочнокислі коки; Чорне море; водорості; Mytilus galloprovincialis; антибіотики; резистентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylieva NYu, Strashnova ІV, Vasyliev MA, Metelitsyna IP. Resistance of Lactobacillus strains isolated from the Black sea sponges to antibiotics and heavy metal. Microbiology and Biotechnology.2019; 47:58-77 doi.: https:// doi.org/10.18524/2307-4663.2019.3(47).186592 [In Ukraine]

Ostapchuk AM. Molecular-biologycal charachteristics and identification of Bacillus sp. ONU14 strain with entomopathogenic activity . Microbiology and Biotechnology. 2015; 1:6–13 http://nbuv.gov.ua/UJRN/MiB_2015_1_4 [In Ukraine]

Sycheva MV, Kartashova O L, Shchepitova NE, Safronov AlA. Antibiotic resistance of Enterococci isolated from healthy humans and patients with various pathologies. Antibiotics and Chemotherapy.2016;61:27-32 [In Russian]

Hoult J, Krieg N. Snit P. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. –Ed: Mir,1997. – 800 p. [In Russian]

Barletta J. Estrada T, Rolуn MJ, Erbin M, Kaufman S, Perez H. Meningitis due to Leuconostoc mesenteroides associated with central nervous system tuberculosis: a case report. Ann Clin Case Rep.2017; 2:Article:1228.

Ben Omar N, Castro A, Lucas R, Abriouel H, Yousif NMK, Franz CMAP, Holzapfel WH, Peґrez-Pulido R, Martґınez-Ca˜namero M, Gґalvez A. Functional and safety aspects of enterococci isolated from different Spanish foods. Systematic and Applied Microbiology . 2004; 27:118–130. https://doi. org/10.1078/0723-2020-00248

Ben Sallem R, Klibi N, Klibi A. Antibiotic resistance and virulence of enterococci isolates from healthy humans in Tunisia. Annals of Microbiology. 2016;66 : 717– 725. doi: 10.1007/s13213-015-1157-3

Chopra I, Roberts M. Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. Microbiol Mol Biol Rev. 2001; 65: 232–260. doi.: 10.1128/MMBR.65.2.232-260.2001

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Antimicrobial Wild Type Distributions of Microorganisms. http://217.70.33.99/ eucast2/ (28 February 2007, date last accessed).

Feedap E. Guidance on the assessment of bacterial susceptibility to antimicrobials of human and veterinary importance . EFSA J.2012;10(6):Article ID 2740. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2740

Flo´rez AB, Ammor MS, Mayo B. Identification of tet(M) in two Lactococcus lactis strains isolated from a Spanish traditional starter-free cheese made of raw milk and conjugative transfer of tetracycline resistance to lactococci and enterococci. Int. J. Food Microbiol. 2008; 121: 189–194. doi:10.1016/j. ijfoodmicro.2007.11.029

Gonzalez-Rodriguez I, Ruiz L, Gueimonde M, Margolles A, Sanchez B. Factors involved in the colonization and survival of bifidobacteria in the gastrointestinal tract. FEMS Microbiol. Lett. 2013; 340:1–10 doi.:10.1111/1574- 6968.12056

Klare I, Werner G, Witte W. Enterococci. Habitats, infections, virulence factors, resistances to antibiotics, transfer of resistance determinants. Contributions to Microbiology. 2001;8: 108–122. doi.: 10.1159/000060406

Klare I, Konstabel C, Werner G, Huys G. Antimicrobial susceptibilities of Lactobacillus, Pediococcus and Lactococcus human isolates and cultures intended for probiotic or nutritional use. Journal of Antimicrobial Chemotherapy . 2007; 59: 900– 912 doi:10.1093/jac/dkm035 Advance Access publicati

Leclercq R. Mechanisms of resistance to macrolides and lincosamides: nature of the resistance elements and their clinical implications. Clin Infect Dis. 2002; 34:482–492. doi.: 10.1086/324626

Mathur S, Singh R. Antibiotic resistance in food lactic acid bacteria–a review. Int. J. Food Microbiol. 2005; 105: 281–295 doi.: 10.1016/j.ijfoodmicro.2005.03.008

Shabayek S, Abdalla S. Macrolide- and tetracycline-resistance determinants of colonizing group B streptococcus in women in Egypt. Journal of Medical Microbiology. 2014; 63: 1324–1327 doi.: 10.1099/jmm.0.077057-0

van Hylckama Vlieg JE, Rademaker JL, Bachmann H, Molenaar D, Kelly WJ, Siezen RJ. Natural diversity and adaptive responses of Lactococcus lactis. Curr. Opin. Biotechnol. 2006;17: 183–190 doi.: 10.1016/j.copbio.2006.02.007

van Reenen CA, Dicks LM. Horizontal gene transfer amongst probiotic lactic acid bacteria and other intestinal microbiota: what are the possibilities. A review. Arch. Microbiol. 2011; 193: 157–168 doi.: 10.1007/s00203-010- 0668-3


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильєва Н.Ю., Страшнова І.В., Васильєв М.А., Метеліцина І.П. Стійкість бактерій роду Lactobacillus, ізольованих з чорноморських губок, до антибіотиків і важких металів// Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. – № 47. – С. 58–77. doi.: https://doi.org/10.18524/2307- 4663.2019.3(47).186592

Остапчук А.М. Молекулярно-біологічна характеристика и ідентифікація штаму Bacillus sp. ONU14 з ентомопатогенною активністю// Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. – № 1. – С. 6–13. doi.: 13 http://nbuv. gov.ua/UJRN/MiB_2015_1_4

Сычева М.В., Карташова О.Л., Щепитова Н.Е., Сафронов Ал.А. Антибиотикорезистентность бактерий рода Enterococcus, выделенных из организма человека в норме и при патологии// Антибиотики и Химиотерапия.– 2016.– Т. 61. – С. 27–32.

Хоулт Дж., Криг Н., Снит П. Определитель бактерий Берджи. – Изд: Мир, 1997. – 800 с.

Barletta J., Estrada T., Rolуn M. J., Erbin M., Kaufman S., Perez H. Meningitis due to Leuconostoc mesenteroides associated with central nervous system tuberculosis: a case report. //Ann Clin Case Rep.– 2017.–Vol. 2. – article:1228.

Ben Omar N., Castro A., Lucas R., Abriouel H., Yousif N.M.K., Franz C.M.A.P., Holzapfel W.H., Peґrez-Pulido R., Martґınez-Ca˜namero M., Gґalvez A. Functional and safety aspects of enterococci isolated from different Spanish foods. //Systematic and Applied Microbiology . – 2004. – Vol. 27.– P. 118–130. https://doi.org/10.1078/0723-2020-00248

Ben Sallem R., Klibi N., Klibi A. Antibiotic resistance and virulence of enterococci isolates from healthy humans in Tunisia. //Annals of Microbiology. – 2016. – Vol. 66 .– P. 717– 725. doi: 10.1007/s13213-015-1157-3

Chopra I., Roberts M. Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. //Microbiol Mol Biol Rev – 2001. – Vol. 65. –P. 232–260. doi.: 10.1128/MMBR.65.2.232- 260.2001

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Antimicrobial Wild Type Distributions of Microorganisms. http://217.70.33.99/eucast2/ (28 February 2007, date last accessed).

Feedap E. Guidance on the assessment of bacterial susceptibility to antimicrobials of human and veterinary importance // EFSA J.– 2012. – Vol. 10, No. 6.– Article ID 2740. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2740

Flo´rez A.B., Ammor M.S., Mayo B. Identification of tet(M) in two Lactococcus lactis strains isolated from a Spanish traditional starter-free cheese made of raw milk and conjugative transfer of tetracycline resistance to lactococci and enterococci. //Int. J. Food Microbiol. – 2008. – Vol. 121. – P. 189–194. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.029

Gonzalez-Rodriguez I., Ruiz L., Gueimonde M., Margolles A., Sanchez B. Factors involved in the colonization and survival of bifidobacteria in the gastrointestinal tract.// FEMS Microbiol. Lett. – 2013. – Vol. 340. – P. 1–10. doi.:10.1111/1574-6968.12056

Klare I., Werner G., Witte W. Enterococci. Habitats, infections, virulence factors, resistances to antibiotics, transfer of resistance determinants. // Contributions to Microbiology. – 2001. – Vol. 8. – P. 108–122. doi.: 10.1159/000060406

Klare I., Konstabel C., Werner G., Huys G. Antimicrobial susceptibilities of Lactobacillus, Pediococcus and Lactococcus human isolates and cultures intended for probiotic or nutritional use// Journal of Antimicrobial Chemotherapy . – 2007. – Vol. 59. – P. 900– 912 doi:10.1093/jac/dkm035 Advance Access publicati

Leclercq R. Mechanisms of resistance to macrolides and lincosamides: nature of the resistance elements and their clinical implications //Clin Infect Dis. – 2002. – Vol. 34. – P. 482–492. doi.: 10.1086/324626

Mathur S., Singh R. Antibiotic resistance in food lactic acid bacteria–a review. // Int. J. Food Microbiol. – 2005. – Vol. 105.– P. 281–295 doi.: 10.1016/j. ijfoodmicro.2005.03.008

Shabayek S., Abdalla S. Macrolide- and tetracycline-resistance determinants of colonizing group B streptococcus in women in Egypt// Journal of Medical Microbiology. – 2014. – Vol. 63. – P. 1324–1327 doi.: 10.1099/jmm.0.077057- 0

van Hylckama Vlieg J.E., Rademaker J.L., Bachmann H., Molenaar D., Kelly W.J., Siezen R.J. Natural diversity and adaptive responses of Lactococcus lactis. //Curr. Opin. Biotechnol. – 2006. – Vol.17. – P. 183–190 doi.: 10.1016/j. copbio.2006.02.007

van Reenen C. A., Dicks L. M. Horizontal gene transfer amongst probiotic lactic acid bacteria and other intestinal microbiota: what are the possibilities. A review. //Arch. Microbiol. – 2011. – Vol. 193. – P. 157–168 doi.: 10.1007/ s00203-010-0668-3

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663