№ 2(49) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

БІОТРАНСФОРМАЦІЯ КСЕНОБІОТИКІВ МІКРОБІОТОЮ ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЛЮДИНИ PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова 6-23

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ІМВ В-7288 ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДЕСТРУКТОР КОМПЛЕКСУ ІЗОМЕРІВ ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНУ В АЕРОБНИХ УМОВАХ PDF (English)
Н. А. Ямборко, Г. О. Іутинська, О. М. Дуган, Д. О. Фарфоломєєва 24-32
ВПЛИВ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU87 НА РОЗВИТОК БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ НА РОСЛИНАХ ВИНОГРАДУ PDF
Н. В. Коротаєва, Н. В. Ліманська, І. В. Страшнова, В. О. Іваниця 33-43
МОРФОЛОГО-СТРУКТУРНІ, КІЛЕРНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИХ БАКТЕРІОЦИНІВ PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP. CAROTOVORUM ТА ЇХ СПОРІДНЕНІСТЬ З БАКТЕРІОФАГОМ ZF40 PDF
Л. О. Максименко 44-56
СТІЙКІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ КОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ЧОРНОМОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ І МІДІЙ PDF
Н. Ю. Васильєва, І. В. Страшнова, О. В. Басюл, І. О. Ковтун, В. О. Іваниця 57-71
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ОЖИНИ САДОВОЇ RUBUSCAESIUSL.СОРТУ ТОРНФРІ PDF
Н. В. Титаренко, Н. І. Теслюк 72-84