DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.1(13).90657

СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський

Анотація


Досліджено пробіотичні властивості штамів біфідобактерій, ізольованих від людей різних вікових груп. Відібрані штами B. animalis subsp. lactis 99, B. bifidum 102, Bifidobacterium sp. 271 та B. bifidum 278 як перспективні для створення пробіотиків для дітей, а штами Lactobacillus sp. 25А, Bifidobacterium sp.82Д та B. bifidum 34s – для людей середнього та похилого віку. Дані штами є антагоністами широкого спектру умовно патогенних мікроорганізмів, активно адгезують до клітин макроорганізму, відрізняються високою швидкістю росту і активністю кислотоутворення. Штами, ізольовані від дорослих людей, є толерантними до присутності фізіологічної концентрації жовчі у середовищі та низьких значень рН (штам Lactobacillus sp. 25А).

Ключові слова


біфідобактерії; молочнокислі бактерії; адгезія; чутливість до антибіотиків; скринінг; пробіотики

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание // Сборник материалов Международной конференции «Про- биотики, пребиотики, синбиотики и функциональные продукты питания. Современное состояние и перспективы». – Москва (Россия). – 2004. – С. 12–14.

Guidelines for the evaluation of probiotics in food // Report of Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the evaluation of probiotics in food. – London, 2002. – P. 3–56.

Коваленко Н.К., Полтавская О.А., Зеленая Л.Б. Видовой состав бифидобактерий пищеварительного тракта людей различных возрастных групп в норме и патологии // Микробиол. журн. – 2011. – № 6. – (у друку)

Matto J., Malinen E., Suihko M.-L. et al. Genetic heterogeneity and functional properties of intestinal bifidobacteria // J. Appl. Microbiol. – 2004. – V.97. – P. 459–470.

Коваленко Н.К., Лівінська О.П., Полтавська О.А., Гармашева I.Л., Шинкаренко Л.М., Олещенко Л.Т. Пробіотичні властивості промислових штамів лактобацил і біфідобактерій // Мікроб. журнал. – 2010. – T. 72, № 1. – C. 5–17.

Choo S.Y., Choi I.H., Kim J.D. Bacterial Adherence to Human Buccal Epithelial Cells and Its Possible Role in Bacterial Colonization in Human Oral Cavity // Yonsei Medical Journal. – 1982. – V. 23, № 1. – P. 26–29.

Peretz P.F., Minnaard J., Disalvo E.A., Antoni G.L. Surface properties of bifidobacterial strains of human origin // Appl. Environ. Microbiol. – 1998. – Vol. 64, № 1. – P. 21–26.

Charteris W.P., Kelli P.M., Morelli L. et al. Antibiotic susceptibility of potentially probiotic Bifidobacterium species // Letters in Applied Microbiology. – 1998. – Vol. 26, № 1. – P. 333–337.

Charteris W.P., Kelli P.K, Morelli L., Collins J.K. Ingredient selection criteria for probiotic microorganisms in functional foods // Int. J. of Dairy Techn. – 1998. – Vol. 51, № 4. – P. 23–37.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663