№ 1(13) (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський 6-16
ВПЛИВ ВIСМУТОВОГО ТА ОЛОВ'ЯНОГО КОМПЛЕКСІВ ХIНОЛIНIЛПОРФIРИНУ НА АКТИВНIСТЬ ФАГIВ LACTOCOCCUS LACTIS PDF
Н. С. Водзінська, О. В. Кондратюк, Т. О. Фiлiпова 17-25
РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО РАНОВОГО ПОКРИТТЯ З ПРОТЕАЗОЮ С ACREMONIUM CHRYSOGENUM PDF
I. I. Романовська, С. С. Декіна 26-33
АНТИМIКРОБНА ДIЯ ФЕНОТIАЗИНОВИХ СПОЛУК PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, С. Г. Соболєва, Т. О. Філіпова 34-40
СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВПЛИВУ ФУЗАРІЄВОЇ КИСЛОТИ PDF
Т. М. Корня, С. О. Iгнатова 41-47
ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОЗУ SYNORHIZOBIUM MELILOTI З ЛЮЦЕРНОЇ PDF
Н. С. Щеглова, О. В. Карпенко, Р. I. Вільданова, М. В. Пристай, Н. Ю. Лісова, Т. М. Ногіна 48-56
ВПЛИВ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФIЗIОЛОГIЧНИЙ СТАН МIКРООРГАНIЗМIВ РОДУ CLOSTRIDIUM PDF
Л. С. Ястремська 57-68
ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS PDF
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота 69-77
ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO РИСУ (ORYZA SATIVA L.) PDF (Русский)
I. С. Замбріборщ 78-85

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

СТОРІНКИ ІСТОРІІЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В МЕДАЛЬЄРНОМУ МИСТЕЦТВI PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн 86-94