№ 1(13) (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський 6-16
ВПЛИВ ВIСМУТОВОГО ТА ОЛОВ'ЯНОГО КОМПЛЕКСІВ ХIНОЛIНIЛПОРФIРИНУ НА АКТИВНIСТЬ ФАГIВ LACTOCOCCUS LACTIS PDF
Н. С. Водзінська, О. В. Кондратюк, Т. О. Фiлiпова 17-25
РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО РАНОВОГО ПОКРИТТЯ З ПРОТЕАЗОЮ С ACREMONIUM CHRYSOGENUM PDF
I. I. Романовська, С. С. Декіна 26-33
АНТИМIКРОБНА ДIЯ ФЕНОТIАЗИНОВИХ СПОЛУК PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, С. Г. Соболєва, Т. О. Філіпова 34-40
СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВПЛИВУ ФУЗАРІЄВОЇ КИСЛОТИ PDF
Т. М. Корня, С. О. Iгнатова 41-47
ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОЗУ SYNORHIZOBIUM MELILOTI З ЛЮЦЕРНОЇ PDF
Н. С. Щеглова, О. В. Карпенко, Р. I. Вільданова, М. В. Пристай, Н. Ю. Лісова, Т. М. Ногіна 48-56
ВПЛИВ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФIЗIОЛОГIЧНИЙ СТАН МIКРООРГАНIЗМIВ РОДУ CLOSTRIDIUM PDF
Л. С. Ястремська 57-68
ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS PDF
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота 69-77
ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO РИСУ (ORYZA SATIVA L.) PDF (Русский)
I. С. Замбріборщ 78-85

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

СТОРІНКИ ІСТОРІІЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В МЕДАЛЬЄРНОМУ МИСТЕЦТВI PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн 86-94