DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.1(13).90671

ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОЗУ SYNORHIZOBIUM MELILOTI З ЛЮЦЕРНОЇ

Н. С. Щеглова, О. В. Карпенко, Р. I. Вільданова, М. В. Пристай, Н. Ю. Лісова, Т. М. Ногіна

Анотація


Встановлено, що біогенні поверхнево-активні речовини (трегалозоліпіди, рамноліпідний біокомплекс) у складі бактеріальних препаратів S. meliloti ЛН11 стимулюють формування симбіозу ризобій з люцерною. Досліджено різні способи отримання комплексних препаратів: внесення біогенних ПАР в поживне середовище росту ризобій та їх додавання безпосередньо до бактеріального препарату. При бактеризації насіння одержаними препаратами збільшується нодуляційна активність ризобій, надземна та коренева маса рослин. Визначено, що найбільш ефективними були препарати S. meliloti ЛН11, до складу яких входили трегалозоліпіди. Запропоновано оптимальний спосіб отримання комплексних препаратів – додавання трегалозоліпідів (0,01 г/л) при культивуванні ризобій.

Ключові слова


Synorhizobium meliloti; люцерна; біоПАР; рамноліп ідний біокомплекс; трегалозоліп іди; нодуляційна активність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Генетика симбиотической азотфиксации с основами селекции // Под. ред. И.А. Тихоновича, Н.А. Проворова. –С.-Пб.: Наука, 1998. – 194 с.

Клубеньковые бактерии и инокуляционный процесс // Под. ред. Е.Н. Мишустина. – М.: Наука, 1973. – 380 с.

Сэги Й. Методы почвенной микробиологии / Под ред. Г.С. Муромцева –М.: Колос. – 1983. – С. 107–109.

Трепач А.О., Токмачева Л.М., Близнюк Н.М. Фітогормональна активність Rhizobium radiobacter // Сільськогосп. мікробіол., – 2007. –вип. 5. – С. 82–89.

Шульга А.Н., Карпенко О.В., Гуменюк В.В., Петрів М. Д. Біогенні поверхнево-активні речовини для підвищення ефективності кормів сільськогосподарських тварин // Наук. Вісник Львівського нац. універ. ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького, серія «Сільськогосп. науки», – Т. 12, № 2 (44), ч. 3, – С. 270–274.

Щеглова Н., Покиньброда Т., Карпенко О. Гліколіпідні ПАР – екологічно безпечні стимулятори росту сільськогосподарських рослин // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Хімія та технологія хімічних речовин. – 2007. – № 590. – С. 133–138.

Щеглова Н., Лісова Н., Карпенко О. Стимуляція біосинтезу полісахаридів культури E. nimipressuralis ЛН 1 // Вісник Львів. ун-ту, серія «Біологія», – 2008. – Вип. 48. – С. 135–139.

Щеглова Н., Вильданова Р., Лісова Н., Баранов В., Карпенко О. Влияние биогенных поверхностно-активных веществ на рост бобовых растений // Радостим : зб. матеріалів конф., 23–25 октября 2010, Краснодар. –С. 113.

Galan M., Lisova N., Oleszek W. The role of saponins in nodulation of leguminous plants // International conference on saponins «Phytochemistry and Application of Plant Saponins», Poland , 14–17 September 2004, – 532 р.

Zdor R.E. Early infection and competition for nodulation of seybian by B. japonicum 123 and 138 / R.E. Zdor, S.G. Pueppke // Appl. аnd Environmental Мicrobiol. – 1988. – № 8. – Р. 1996–2002.

Hardy R.W., Holsten R.D., Jackson E. Application of the acetyleneethylene assay for measurement of nitrogen fixation // Soil. Biol. and Biochem. – 1973. – Vol. 5, № 1. – Р. 47–81.

Ron E., Rosenberg E. Natural roles of biosurfactants // Env. Microbiology. – 2001. – Vol. 3, № 4. – P. 229–236.

Пат. 71792 A Україна 7 С12N1/02 С12R1:38. Поверхневоактивний біопрепарат / О.В. Карпенко, Н.Б. Мартинюк, О.Н. Шульга, Н.С. Щеглова. – заявл. 25.12.2003; опубл. 15.12.2004, Бюл № 12.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663