DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.4(20).91412

ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS ONU 15

Н. Ю. Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М. Панченко, В. О. Іваниця

Анотація


Методом математичного планування експериментів оптимізовано склад поживного середовища для культивування штаму Bacillus thuringiensis ONU 15, ентомопатогенного для двокрилих комах-шкідників їстівних грибів. Оптимізація середовища базувалася на плануванні з використанням центрального композиційного ортогонального плану. Параметрами оптимізації слугували загалььна чисельність бактерій та спор штаму Bacillus thuringiensis ONU 15. В результаті проведених досліджень розроблено поживне середовище (пептон – 7,3 г/л, дріжджовий екстракт – 3,0 г/л, глюкоза – 2,5 г/л, K2HPO4 – 5,0 г/л, KH2PO4 – 5,0 г/л, Na цитрат – 3,0 ãг/л, Na2HPO4 – 1,5 г/л, MgSO4 – 0,05 г/л, MnSO4 – 0,03 г/л та CaCl2 –0,05г/л), на якому кількість бактерій у порівнянні з вихідним середовищем зросла до 184,6±6,9 х1010 КУО/мл.


Ключові слова


Bacillus thuringiensis; оптимізація складу поживного середовища; центральний композиційний ортогональний експеримент.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дрегваль О.А. Вплив джерел мінерального живлення на ріст і токсиноутворення ентомапатогенних бактерій Bacillus thutingiensis / О.А. Дрегваль, Н.В. Черватюк, А.I. Черевач, А.I. Вінніков// Мікробіологі÷ний журнал. – 2003. – Т. 65, № 3. – С. 14–20.

Iваниця В.О. Методики визначення ентомоцидної активності мікроорганізìів щодо личинок грибного комарика (Sciaridae)/В.О. Iваниця,
Н.М. Непомяща, С.П. Ужевська, О.С. Багаєва , Т. М. Кривицька // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 4 (12), – С. 91–98.

Кривицька Т.М. Штами бактерій роду Bacillus з ларвіцидною активністю по відношенню до грибних комариків Bradysia pilistriata Frey (Sciaridae) /Т. М. Кривицька, О.С. Багаєва, С. П. Ужевська, Н.М. Непомяща, В.О. Iваниця// Мікробіологія і біотехнологія – 2010. – № 3 (11), – С. 84–92.

Методы общей бактериологии /Под ред. Герхарта Ф.Т.в 3 томах. – М.:Мир, 1983. – 536 с.

Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных. – Л.: Судостроение, 1980. – 384 с.

Осадчая А.И. Влияние источников углерода и азота на рост и развитие Bacillus thuringiensis H14 266/2-1/ À.И. Осадчая, С.Ф. Прокопченко, И. А. Василевская// Микробиологический журнал. – 1990. –Т. 52, № 3. – С. 34–40.

Патент на корисну модель № 60591. Спосіб випробування інсектицидної дії препаратів на грибних комариків /Iваниця В.О., Багаєва О.С., Ужевська С.П., Непомяща Н.М., Кривицька Т. М., Бобрешова Н.С. – Опубл. 25.06.2011. – Бюл. № 12.

Хилько Т.В. Оптимизация питательных сред для роста ми спорообразования бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis// Микробіологічний журнал. – 2004. – Т. 66, № 1. – С. 36–41

Холодов В.И. Планирование эксперимента. Конспект лекций для студентов 4-5-го курсов СевНТУ.– Севастополь: СевНТУ. – 2007. – 69 с.

Царенко И.Ю. Оптимизация питательной среды для культивирования Bacillus subtilis ИМВ В-7023/ И.Ю. Царенко, А. А. Рой, И. К. Курдиш //Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 2. – С. 13–19.

Daniel Paredes-Sabja. Inorganic Phosphate and Sodium Ions Are Cogerminants for Spores of Clostridium perfringens Type A Food PoisoningRelated Isolates/ Daniel Paredes-Sabja, Pathima Udompijitkul, Mahfuzur R. Sarker. // Appl Environ Microbiol. –2009. –Vol. 75(19). – P. 6299–6305.

Hon Yeung Cheung. Dependence of bacillus stearuthermuphilus spore germination on nutrient depletion and manganese/ Hon Yeung Cheung, Ljubisa Vitkovic, Michael R. W. Brown// Journal of General Microbiology. – 1982. – № 128. – С. 2403–2409.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663