№ 4(20) (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ IНТЕНСИФIКАЦIЇ БIОСИНТЕЗУ ЛIЗИНУ PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, С. М. Шульга 6-17

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 ТА АВТОЛIЗАТУ БАКТЕРIЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА IНФЕКЦIЙНIСТЬ ЗБУДНИКIВ М’ЯКОЇ ГНИЛI PDF
Ж. Ю. Сергєєва, К. Д. Крилова, Н. В. Ліманська, Н. Ю. Васильєва, Ф. І. Товкач, В. О. Іваниця 18-28
ВІРУСИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО У АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ ТА НАСІННЄВОМУ М PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. О. Шамрайчук, А. С. Бисов, В. П. Поліщук 29-35
ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) IЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ Б PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, О. М. Захарія, Г. В. Лісютин, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця 36-43
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ЛІЗОЦИМУ МЕТОДОМ QSАR АНАЛІЗ PDF
C. С. Декіна, А. М. Овсепян, А. Г. Артеменко, І. І. Романовська, В. Є. Кузьмін 44-51
ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS ONU 15 PDF
Н. Ю. Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М. Панченко, В. О. Іваниця 52-63
ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНIСТЬ ПРЕПАРАТIВ ЕКЗОЦЕЛЮЛАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ТА НИЖЧИХ ГРИБIВ PDF
К. Г. Древаль, М. І. Бойко 64-75
АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS PDF (Русский)
В. А. Иваница, А. Е. Бухтияров, Г. В. Лисютин, А. Н. Захария, Т. В. Гудзенко 76-83
ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ВМIСТУ КАРОТИНОЇДIВ У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов 84-96