АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS

В. А. Иваница, А. Е. Бухтияров, Г. В. Лисютин, А. Н. Захария, Т. В. Гудзенко

Анотація


Вивчена здатність чотирьох штаìів бактерій роду Pseudomonas нагромаджувати з розчину мідь, кадìій, цинк і свинець. Показано, що бактерії досліджуваних штамів псевдомонад вилучають з розчину від 7,4 до 64,5% міді, від 8,0 до 25,0% кадмію, від 23,6 до 45,5% цинку, від 51,1 до 83,8% свинцю. Найбільшою здатністю до акуìуляції важких металів характеризувалися бактерії штаму Pseudomonas maltophilia ОНÓ 329, які вилучають з розчину 64,5% міді, 25,0% кадмію, 45,5% цинку, 83,8% свинцю. Вони накопичують мідь, цинк і свинець більше інших досліджених штамів на грам сухої біомаси. Із досліджених металів бактеріальні клітини краще акумулюють свинець (від 140,0 до 182,4 мг/г сухої ваги біомаси), гірше – цинк (від 17,5 до 33,3 мг/г сухої ваги біомаси).


Ключові слова


гетеротрофні бактерії; Сu; Cd; Zn; Pb; акумуляція

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Заєць І.Є., Вознюк Т.М., Ковальчук М.В., Крамаров С.М., Козировська Н.О. Активність консорціуму бактерій в агроценозах сої на забруднених важкими металами чорноземних територіях Придніпров'я // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3. – № 6. –  С. 26–37.

Иваница В.А., Бухтияров А.Е., Захария А.Н. Aккумуляция кадмия морскими бактериями // Вісник Одеського національного  університету. – 2002. – Т. 7. – № 1. – С. 200–204.

Иваниця В.О., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В., Бухтіяров A.Є., Гудзенко Т.В. Токсична і мутагена активність забруднення акваторії острова Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – № 2. – С. 36–42.

Сафронова Н.С., Веницианов Е.В., Ершова Е.Ю. Коìплекс аналитических методов для определения содержания и форм существования тяжелых металлов в природных водных объектах // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24. – № 4. – С. 477–485.  

Справочник биохимика: Пер. с англ. / Досон Р., Элиот Д., Элиот У., Джонс К. – М.: Мир, 1991. – 358 с.

Dash H.R., Mangwani N., Chakraborty J., Kumari S., Das S. Marine bacteria: potential candidates for enhanced bioremediation // Appl. Microbiol. and Biotechnol. – 2013. – V. 97. – №2. – P. 561–571.

Kapoor A., Viraraghavan T. Fungal biosorption an alternative treatment option for heavy metal bearing wastewater: a review // Bioresource Technolology. – 1995. – V. 53. – № 3. – P. 195–206.

McEldowney S. Effect of cadmium and zinc on attachment and detachment interactions of Pseudomonas fluorescens H2 with glass // Appl. and Environ. Microbiol. – 1994. – V. 60. – № 8. – P. 2759–2765.

Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K., Sutton D.J. Heavy metal toxicity and the environment // EXS. – 2012. – V. 101. – P. 133–164.

Wang J., Chen C. Biosorbents for heavy metals removal and their future // Biotechnology Advances. – 2009. – V. 27. – № 2. – P. 195– 226.

Vijayaraghavan K., Yeoung-Sang Y. Bacterial biosorbents and biosorption // Biotechnology Advances. – 2008. – V. 26. – № 3. – P. 266–291. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.4(20).91417

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663