DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.4(16).93553

ДИНАМIКА СИНТЕЗУ ЦЕЛЮЛАЗ ВИЩИМИ ДЕРЕВОРУЙНIВНИМИ БАЗИДIАЛЬНИМИ ГРИБАМИ

К. Г. Древаль, К. В. Кузнецова, А. В. Юдіна, М. I. Бойко

Анотація


Встановлено, що динаміка синтезу ензимів целюлозолітичного комплексу відрізняється у штамів як одного виду, так і різних видів базидіоміцетів. Для штамів Irpex lacteus К-1, А-Дон-02, Д-1 та Daedaleopsis confragosa f. confragosa AnSc-1 максимальна загальна активність целюлозолітичного комплексу встановлена на 7 добу культивування.

Ключові слова


целюлази; ендоглюканази; целобіази; базидіоміцети; динаміка целюлозолітичної активності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. – К.: Наук. думка, 1973. – 243 с.

Волова Т.Г. Биотехнология – Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Рос. Ак. Наук, 1999 – 252 с.

Дарбре А. Практическая химия белка: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 623 с.

Древаль К.Г., Бойко М.I. Нові продуценти целюлозолітичних ен- зимів серед вищих базидіальних грибів // Біотехнологія. – 2011. – Т. 4, № 1. – C. 87–92.

Жданова Н.М., Олішевська С.В., Василевська А.I. та ін. Скрінінг штамів мікроміцетів, що здатні рости та руйнувати целюлозовмісний субстрат // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 3. – С. 58–64.

Кухар В.П. Біоресурси – потенційна сировина для промислового органічного синтезу // Біотехнологія. – 2008. – Т. 1, № 1. – С. 12–27.

Рабинович М.Л., Мельник М.С. Прогресс в изучении целлюлозо-литических ферментов и механизм биодеградации высокоупорядоченных форм целлюлозы // Успехи биологической химии. – 2000. – Т. 40. – С. 205–266.

Сибірний А. Біопаливний етанол з лігноцелюлози (рослинної біо- маси): досягнення, проблеми, перспективи // Вісник НАН України. – 2006. – № 3. – С. 32–48.

Синицын А.П., Черноглазов В.М., Гусаков А.В. Методы изучения и свойства целлюлозолитических ферментов // Итоги науки и техники. Сер. Биотехнология – 1993. – Т. 25. – 152 с.

Приседський Ю.Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів. Навч. посібник – Донецьк: Кассиопея, 1999. – 210 с.

Ферментные системы высших базидиомицетов / под ред. Дани- ляк Н.И., Семичаевский В.Д., Дудченко Л.Г. и др. – К.: Наукова думка, 1989. – 280 с.

Child J.J., Eveleigh D.E., Sieben A.S. Determination of cellulase activity using hydroxyethylcellulose as substrate. // Canadian Journal of Biochemistry, – 1973. – Vol. 51, № 1. – P. 39–43.

Ghose T.K. Measurement of cellulase activity // Pure & Appl. Chem. – 1987. – Vol. 59, № 2. – P. 257–268.

Goyal A., Ghosh B., Eveleigh D. Characteristisc of fungal cellulases. // Bioresource technology. – 1991. – Vol. 36, № 1. – P. 37–50.

Keilich G., Bailey P.J., Afting E.G. et al. Cellulase (β-1,4-glucan 4-glucanohydrolase) from the wood-degrading fungus Polyporus schweinitzii Fr. Part II. Characterization. // Biochimica et Biophysica Acta – Enzymology. – 1969. – Vol. 185, № 2. – P. 392–401.

Mullings R. Measurement of saccharification by cellulases // Enzyme Microb. Technol. – 1985. – Vol. 7, № 12. – P. 586–591.

Wood T.M., Garcia-Campayo V. Enzymology of cellulose degradation. // Biodegradation. – 1990. – 1. – P. 147–161.

Xing-hua L., Hua-jun Y., Bhaskar R. et al. The most stirring technology in future: Cellulase enzyme and biomass utilization // African Journal of Biotechnology. – 2009. – Vol. 8 (11). – P. 2418–2422.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663