№ 4(16) (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

АНАММОКС БАКТЕРIЇ – УНІКАЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ КРУГООБІГУ АЗОТУ PDF
М. М. Чабан, В. О. Iваниця 6-16

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВПЛИВ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ- БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ НА РІСТ, УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА ТУМОРОГЕННУ АКТИВНІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS PDF
I. О. Малярчик, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова 17-26
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛIТИЧНОЇ, ЦЕЛЮЛОЗОЛIТИЧНОЇ ТА АНТАГОНIСТИЧНОЇ АКТИВНОСТI БАЦИЛ PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота 27-34
WOLBACHIA В ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦIЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER УКРАЇНИ PDF (Русский)
С. В. Серга, I. А. Козерецька 35-42
ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш 43-51
ДИНАМIКА СИНТЕЗУ ЦЕЛЮЛАЗ ВИЩИМИ ДЕРЕВОРУЙНIВНИМИ БАЗИДIАЛЬНИМИ ГРИБАМИ PDF
К. Г. Древаль, К. В. Кузнецова, А. В. Юдіна, М. I. Бойко 52-59
СКЛАД МIКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ФIТОЦЕНОЗIВ РIЗНОГО ТИПУ PDF
I. М. Малиновська 60-68
СКРИНIНГ ШТАМIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ЗА АКТИВНIСТЮ АНТИОКСИДАНТНИХ ОКСИДОРЕДУКТАЗ PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов 69-81
УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8 PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш 82-89

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ. ЖИТТЯ В НАУЦІ PDF
В. О. Iваниця, Н. Г. Юргелайтіс, Т. В. Бурлака 90-101