DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.4(16).93573

УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8

М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш

Анотація


Фотосинтезувальні зелені сіркові бактерії C. limicolа IМВ К-8 в процесі культивування на середовищі з Н2 S нагромаджують позаклітинну елементну сірку. Після повного використання гідроген сульфіду, вміст сірки знижується, а у середовищі спостерігається утворення сульфат іону, максимальна кількість якого нагромаджується на 13 добу. В дослідах з відмитими клітинами C. limicolа IМВ К-8 показано, що на двадцяту годину інкубації концентрація сульфат іону сягає максимуму, як при освітленні так і в темряві. Встановлено, що пріорітетним субстратом окиснення за умов відсутності гідроген сульфіду є ендогенна глюкоза та глікоген. Джерела енергії в стресових умовах використовуються у послідовності: глюкоза – глікоген – елементна сірка.

Ключові слова


зелені сіркові бактерії; елементна сірка; сульфат іон; глюкоза; глікоген

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горішний М.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Метаболізм глюкози та глікогену у клітинах зелених фотосинтезувальних сіркових бактерій // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 46. – С. 129–136.

Горішний М.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Метаболізм вуглеводів у клітинах зелених сіркових бактерій Chlorobium limicolа Ya-2002 // Український біохімічний журнал. – 2009. – № 5. – Т. 81. – С. 26–33.

Левицька О.В, Горішний М. Б. Гудзь.С.П. Взаємозв’язок азотно- го живлення та утворення глікогену в клітинах Chlorobium limicolа // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – Вип. 9. – С. 53–61.

Pffening N., Widdel F. The bacteria of sulfure cycle // Phil. Trans. R. Soc. Lond. –1982. – Vol. 298. – P. 433–441.

Sirevåg R., Ormerod J. Synthesis, storage, and degradation of polyglucose in Chlorobium thiosulfatophilum // Arch. Microbiol. – 1977. – Vol. 111. – P. 239.

Frigaard N.U., Gomez Maqueo Chew A.H., Maresca J.A., Bryant D.A. Insights into the structure, physiology, and metabolism of a green sulfur bacterium derived from the complete genome sequence Chlorobium tepidum // Photosynthesis Research. – 2003. – Vol. 78. – P. 93–117.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663