DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.1(37).96320

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика

Анотація


Мета роботи: Вивчення впливу живильного середовища на продуктивність та інсектицидну активність ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis (Bt). Матеріали та методи. В роботі використані референтний екзотоксиногенний штам B. thuringiensis var. thuringiensis (Bt H1) 800 та селекційний штамм (Bt H1) 87. Для культивування використовували універсальні поживні середовища: м’ясо-пептонний бульон (МПБ), Луріа Бертрані (LB),а також оптимізовані лабораторно-промислові середовища дріжджо-поліцукридного складу (3,0% білково-вітамінний комплекс +1,5% кукурудзяне борошно), технологічні середовища з мелясою (4,0%). В процесі розробки оптимальних технологічних параметрів культивування штамів Bt визначали такі показники: продуктивність аксенічної культури шляхом граничних розведень, інтенсивність утворення ентомоцидних метаболітів в біотесті за відсотком загибелі личинок Leptinotarsa decemlineata Say. Результати. Показано різний технологічний ефект та прояв ентомоцидної активності на різних середовищах – від 1,6 до 3,3 млрд спор/мл та від 85,0 до 96,8%, відповідно. Крім цього, на дріжджо-поліцукридному середовищі спостерігали більш високий вихід кристалічного ендотоксину, ніж на звичайних універсальних середовищах. Виразний максимум загибелі личинок (L1-2) зафіксовано на десяту добу досліду при інфекційному навантаженні 1:1. Висновки. Найбільш сприятливим виявилося співвідношення білково-вітамінного комплексу до кукурудзяного борошна 2:1 (3,0% і 1,5% відповідно). При цьому досягається найбільший титр ентомоцидних компонентів в культурах Bt – 2,8 і 3,3 млрд спор/мл.


Ключові слова


Bacillus thuringiensis; живильні середовища; ентомопатогенні властивості; умови культивування; титр спор

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kandyibin NV. Microbiological control of insect´s quantity and its dominant Bacillus thuringiensis. Мoscow SPb Pushkin: Innovatsionnyiy tsentr zaschityi rasteniy, 2009. 252 p.

Avignone-Rossa C, Arcas J, Mignone C. Bacillus thuringiensis growth, sporulation and δ-endotoxin production in oxygen limited and non-limited cultures. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 1992; (8):301-304.

Ennouri K, Ayed R, Hassen H et al. Improvement of the production of entomopathogenic proteases of Bacillus thuringiensis. Tunisian Journal of Plant Protection. 2015; (10):95-103.

Jin-Wen Z, Ya-Fei C, Zheng-Hong X et al. Production by fed-batch culture of Bacillus thuringiensis subsp. darmstadiensis 032 with an improved pH-control glucose feeding strategy. Process Biochemistry. 2007;42(1):52-56.

Luna-Finkler CL. Production of Concentrates of Bacterial Bioinsecticide Bacillus thuringiensis var. israelensis by flocculation/sedimentation. Acta Tropica. 2008;107(2):134–138.

Pearson D, Ward OP. Effect of сulture сonditions on growth and sporulation of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis and development of media for production of the protein crystal endotoxin. Biotechnology Letters. 1988;10(7):451-456.

Roh JY, Choi JY, Li MS. et al. Bacillus thuringiensis as a specific, safe and effective tool for insect pest control. J Mol. Biol. 2007;4(17):547-559.

Silva M, Furigo JA, Furlan SA et al. Production of Bio-inseсticide Bacillus thuringiensis var. israelensis in semicontinuous processes combined with batch processes for sporulation. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2011;54 (1):45-52.

Smirnoff VA. A straining method for differentiating spores, crystals and cells of Bacillus thuringiensis. Insect. Pathol.1962:384–386.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кандыбин Н.В. Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacillus thuringiensis. – М.: СПб, Пушкин: Научное издание «Инновационный центр защиты растений», 2009. – 252 с.

Avignone-Rossa C., Arcas J., Mignone C. Bacillus thuringiensis growth, sporulation and δ-endotoxin production in oxygen limited and non-limited cultures // World Journal of Microbiology and Biotechnology. – 1992. – V. 8. – P. 301–304.

Ennouri K., Ayed R., Hassen H. et al. Improvement of the production of entomopathogenic proteases of Bacillus thuringiensis // Tunisian Journal of Plant Protection. –2015. –V. 10. –P. 95–103.

Jin-Wen Z., Ya-Fei C., Zheng-Hong X. et al. Production by fed-batch culture of Bacillus thuringiensis subsp. darmstadiensis 032 with an improved pH-control glucose feeding strategy // Process Biochemistry. – 2007. – V. 42, № 1. – P. 52–56.

Luna-Finkler C.L. Production of Concentrates of Bacterial Bioinsecticide Bacillus thuringiensis var. israelensis by flocculation/sedimentation // Acta Tropica. – 2008. – V. 107, № 2. – P. 134–138.

Pearson D., Ward O.P. Effect of Culture Conditions on Growth and Sporulation of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis and Development of Media for Production of the Protein Crystal Endotoxin // Biotechnology Letters. – 1988. –V. 10, № 7. – P. 451–456.

Roh J.Y., Choi J.Y., Li M.S. et al. Bacillus thuringiensis as a specific, safe and effective tool for insect pest control // J. Mol. Biol. – 2007. – V. 4, № 17. – P. 547–559.

Silva M., Furigo J.A., Furlan S.A. et al. Production of Bio-inseсticide Bacillus thuringiensis var. israelensis in semicontinuous processes combined with batch processes for sporulation // Brazilian Archives of Biology and Technology. – 2011. V. 54, № 1. – P. 45–52.

Smirnoff V. A. A straining mеthod for differentiating spores, crystals and cells of Bacillus thuringiensis //Insect. Pathol. – 1962. – Р. 384–386.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663