№ 1(37) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БИОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Л. О. Крупицька 6-15

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF (English)
М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика 16-22
БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ МІКРОБІОМУ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ЕКОВІТАЛ PDF (Русский)
Г. О. Іутинська, Л. В. Титова, О. Г. Пінаєв, Є. Є. Андронов, С. В. Вознюк 23-35
ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ТА BACILLUS ATROPHAEUS НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА РІСТ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська, І. Д. Жунько, Д. О. Бабенко 36-47
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS PDF
В. В. Круть, Л. А. Данкевич 48-55
ХЕМОТАКСОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ АЕРОБНИХ ТА ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ З ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Г. В. Ямборко, А. М. Остапчук, Ж. Ю. Сергєєва, Л. М. Пилипенко, І. В. Пилипенко 56-72
АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТОВИХ СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ГРИБІВ PDF
О. А. Дрегваль, А. О. Єременко, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков 73-84
АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ДО ЗБУДНИКА М’ЯКОЇ ГНИЛІ КОМПЛЕКСУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ І КАРОТОВОРИЦИНІВ ЗА ЗБЕРІГАННЯ PDF
К. Д. Крилова, Ж. Ю. Сергєєва, О. В. Басюл 85-93
ЧУТЛИВІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ГРАМНЕГАТИВНХ ЕПІФІТНИХ БАКТЕРІЙ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС PDF (Русский)
П. П. Зелена, Г. В. Гладка, В. В. Шепелевич, Ю. М. Юмина, Н. В. Сенчило, Л. М. Сківка 94-104