DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.1(37).96325

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ДО ЗБУДНИКА М’ЯКОЇ ГНИЛІ КОМПЛЕКСУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ І КАРОТОВОРИЦИНІВ ЗА ЗБЕРІГАННЯ

К. Д. Крилова, Ж. Ю. Сергєєва, О. В. Басюл

Анотація


Мета роботи. Визначити залежність активності комплексу каротоворицинів Erwinia carotovora ОНУ320 та бактерій Lactobacillus plantarum ОНУ87, якому властива антимікробна дія до фітопатогенних ервіній, від температури та терміну зберігання. Матеріали і методи. До складу комплексу входять каротоворицини (дефектні фагові частки) штаму E. carotovora ОНУ320, одержані шляхом спонтанної індукції, та бактерії L. plantarum ОНУ87 (титр 105 КУО/ мл) у співвідношенні 1:1. Комплекс каротоворицинів і лактобацил та його окремі компоненти зберігали впродовж 31 доби за температури 20; 4; -20 °С. Кілерну активність каротоворицину визначали за розміром зон лізису на газоні індикаторного штаму ервіній. Життєздатність лактобактерій L. plantarum ОНУ87 визначали за зміною чисельності шляхом культивування на щільному середовищі MRS. Результати. Встановлено, що максимальна життєздатність клітин L. plantarum ОНУ87 зберігається за температури -20 °С при додаванні гліцерину порівняно до цього ж показника за температури 4 та 20 °С. Показано, що присутність лактобактерій L. plantarum ОНУ87 негативно впливає на активність каротоворицинів при зберіганні у суміші за температури 4 та 20 °С. Висновки. Зниження активності каротоворицину за температури 4 та 20 °С у присутності лактобактерій, ймовірно, відбувається за рахунок дестабілізації білків, які утворюють дефектні фагові відростки, та самовільного скорочення фагових хвостових відростків під час зберіганя.

Ключові слова


зберігання; фітопатогени; бактеріоцин; Erwinia carotovora; Lactobacillus plantarum

Повний текст:

PDF

Посилання


Casas I A., Dobrogosz W J. Validation of probiotic concept: Lactobacillus reuteri confers broad-spectrum protection against disease in humans and animals. Microb. Ecol. Health Dis., 2000. 38.

Witzenrath M. Time for tailored antimicrobials: adapted bacteriophages in the ICU Crit Care Med.,2015;(6):1346– 1347.

Gill J, Hollyer T and Sabour M. Bacteriophages and phage-derived products as antibacterial therapeutics. Expert opinion on therapeutic patents, 2007;(11):1341– 1350.

Tovkach FI. Defective lysogeny of Εrwinia carotovora. Microbiology, 2002, 71;(3):359 – 367.

Ravensdale M, Blom TJ, Gracia-Garza JA., Svircev AM, and Smith RJ. Bacteriophages and the control of Erwinia carotovora subsp. carotovora. Canadian J. of Plant Path., 2007;(29):121–130.

Limanska N, Ivanytsia T, Basiul O, Krylova K, Biscola V, Chobert J-M, Ivanytsia V, Haertle T. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedlings. Acta Physiologiae Plantarum, 2013;(35):1587-1595.

Sergeeva Zh U, Krylova K D, Limanska N V, Vasylieva N U, Tovkach F I, Ivanytsia VO. Influence of Lactobacillus plantarum ONU 87 and autolysate of bacteria Erwinia carotovora ZM1 on the soft rot causative agent infectivity. Microbiology and virology, 2012;(4):16 – 28.

МBI A 01 N 63/00. Protective method against soft rot in tubers and roots using lactobacilli and erwinia’s autolysate. Sergeeva Zh U, Krylova K D, Limanska N V, Vasylieva N U, Tovkach F I, Ivanytsia V O, Basiul O V, Korotaeva N V – N 82922; zayavl. 03.01.2013; opubl. 27.08.2013.

Korotaeva NV, Kondratiuk T V, Basiul OV, Krylova KD, Yamborko GV, Ivanytsia VO, Limanska NV. Effect of Lactobacillus plantarum ONU 87 in mixture with autolysate of erwinias on formation of tumors caused by Rhizobium radiobacter C58. Microbiology and Biotechnology, 2013;(22,):6 – 14.

Golovach TM, Groma LI Lactobacillus: freezing under low and ultralow tempratures. Pure culture obtaining methods and long preservation in collections, 2004:39-44.

Krylova KD. Characteristic of the colispecific bacteriocines of Erwinia carotovora subsp. carotovora EC 153. Microbiology journal, 2009;(3):25 – 30.

Limanska N, Korotaeva N, Biscola V, Ivanytsia T, Merlich A., Franco BDGM, Chobert GM, Ivanytsia V and Haertlé T. Study of potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens. Plant Pathology & Microbiology, 2015;(6):1 – 9.

Limanska NV, Merlich AG, Ivanytsia VO. Lactobacillus plantarum spread in fermented plants from Ukraine and France. Vistnyk of Lviv university. Biologycal section. 2016;(74):169 – 174.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Casas I. A., Dobrogosz W. J. Validation of probiotic concept: Lactobacillus reuteri confers broad-spectrum protection against disease in humans and animals. // Microb. Ecol. Health Dis. – 2000. – 38 р.

Witzenrath M. Time for tailored antimicrobials: adapted bacteriophages in the ICU // Crit Care Med. – 2015. – Vol. 43, № 6. –p. 1346– 1347.

Gill J., Hollyer T. and Sabour M. Bacteriophages and phage-derived products as antibacterial therapeutics // Expert opinion on therapeutic patents. – 2007. – Vol. 17, № 11. – P. 1341– 1350.

Товкач Ф.И. Дефектная лизогения Εrwinia carotovora / Ф.И. Товкач // Микробиология.– 2002.– Т. 71, № 3. – С. 359–367.

Ravensdale M., Blom T.J., Gracia-Garza J.A., Svircev A.M., and Smith R.J. Bacteriophages and the control of Erwinia carotovora subsp. carotovora // Canadian J. of Plant Path. – 2007. – 29, № 2. – Р. 121–130.

Limanska N., Ivanytsia T., Basiul O., Krylova K., Biscola V., Chobert J.- M., Ivanytsia V., Haertle T. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedlings // Acta Physiologiae Plantarum. – 2013. – Vol. 35, № 5. – P. 1587–1595.

Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Товкач Ф.І., Іваниця В.О. Вплив Lactobacillus plantarum ONU 87 та автолізату бактерій Erwinia carotovora ZM1 на інфекційіність збудників м’якої гнилі // Мікробіо­ логія і біотехнологія. – 2012. – № 4 (20). – С. 16–28.

Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Іва- ниця В.О., Товкач Ф.І., Басюл О.В, Коротаєва Н.В. «Спосіб захисту корене­ плодів та бульб від м’якої гнилі з використанням лактобацил та автолізату ервіній». Патент України на корисну модель Патент України на корисну модель № 82922. – Опубл. 27.08.2013. – 4 c.

Korotaeva N.V., Kondratiuk T.V., Basiul O.V., Krylova K.D., Yamborko G.V., Ivanytsia V.O., Limanska N.V. Effect of Lactobacillus plantarum ONU 87 in mixture with autolysate of erwinias on formation of tumors caused by Rhizobium radiobacter C58 // Microbiology and Biotechnology. – 2013. – Vol. 22, № 2. – P. 6–14.

Головач Т.М., Л.І. Грома. Лактобацили: заморожування при низьких та ультранизьких температурах Методи одержання чистих культур мікро­ організмів та їх довгострокового зберігання в колекціях. – К.: Тов. «Знання України». – 2004. – С. 39–44.

Крылова Е. Д. Характеристика колиспецифических бактериоцинов Erwinia carotovora subsp. carotovora EC 153 // Мікробіологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 25–30.

Limanska N., Korotaeva N., Biscola V., Ivanytsia T., Merlich A., Franco BDGM, Chobert G. M., Ivanytsia V. and Haertlé T. Study of potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens // Plant Pathology & Microbiology. – 2015. – V.6, Issue 8. – P. 1–9.

Ліманська Н.В., Мерліч А.Г., Іваниця В.О. Поширення Lactobacillus plantarum у ферментованому рослинному матеріалі з України і Франції //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 74. – С. 169–174.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663