ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ АМІНОКИСЛОТАМИ АКТИВНОСТІ АСПАРТАТКІНАЗИ ТА ГОМОСЕРИНДЕГІДРОГЕНАЗИ У МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З НАДСИНТЕЗОМ МЕТІОНІНУ

С. А. Каракіс

Анотація


Ферментативну активність аспартаткінази (АК) та гомосериндегідрогенази (ГСДГ) визначено в клітинах батьківського штаму дикого типу (ДТ) ціанобактерії Arthrospira (Spirulina) platensis та його етіонінрезистентних мутантів 30Б та 198Б, отриманих у ході селекції штамів з підвищеним вмістом метіоніну в біомасі. Встановлено підвищений рівень АК-активності у порівнянні зі штамом ДТ у штаму 198Б (в 1,8 раза). АК усіх штамів підлягає кумулятивному інгібуванню лізином та треоніном. У штаму 198Б інгібувальна дія цих амінокислот значно менша, ніж у штаму ДТ. За рівнем ГСДГ-активності значної різниці між штамами не встановлено. Виявлено, що ГСДГ усіх штамів підлягає інгібуванню треоніном, однак різною мірою. У штаму ДТ треонін у концентрації 5 мМ пригнічує активність ГСДГ повністю, у штаму 30Б – на 53%, у штаму 198Б – на 21%. У штамів ДТ і 30Б ГСДГ активується ізолейцином на 32 та 14%, відповідно. У штаму 198Б ГСДГ втрачає здатність до активації ізолейцином, але набуває підвищеної здатності (на 33%) до активації метіоніном.

Ключові слова


Spirulina platensis; синтез метіоніну; аспартаткіназа; гомосериндегідрогеназа; регуляція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шестаков С.В. Перспективы использования фототрофных бактерий в биотехнологии // В кн.: Биотехнология, М.: Наука, 1984. – С. 212–215.

Каракіс С.Г., Драгоєва О.Г., Лавренюк Т.I., Сагаріц В.А., Карпов Л.М. Селекція мутантних штамів Spirulina platensis з підвищеним вмістом метіоніну в біомасі // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10, в. 3. – С. 55–62.

Каракис С.Г., Карпов Л.М., Драгоева Е.Г., Лавренюк Т.И., Сагариц В.А., Марченко В.С. Биохимический состав биомассы штаммов Arthrospira (Spirulina) platensis // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 1. – С. 58–62.

Жданова Н.И. Мутационные нарушения регуляции биосинтеза как основа селекции штаммов микроорганизмов, продуцирующих аминокислоты: Автореф. дис. … д-ра биол.наук. – М., 1980. – 50 с.

Park S.D., Lee J.Y., Sim S.Y., Kim Y., Lee H.S. Characteristics of methionine production by an engineered Corynebacterium glutamicum strain // Metab. Eng. – 2007. – 9(4). – P. 327–336.

Каракіс С.Г., Драгоєва О.Г., Лавренюк Т.I., Чабан Ю.Л. Активність аспартаткінази Spirulina platensis за впливу амінокислот аспарагінової родини // Вісник ОДУ. – 2000. – Т. 5, в. 1. – С. 13–18.

Cahyanto M.N., Kawasaki H., Nagashio M., Fujiyama K., Seki T. Regulation of aspartokinase, aspartate dihydrodipicolinate synthase and dihydropicolinate reductase in Lactobacillus plantarum // Microbiology. – 2006. – 152(Pt 1). – P. 105–112.

Eikmanns B.J., Eggeling L., Sahm H. Molecular aspects of lysine, threonine, and isoleucine biosynthesis in Corynebacterium glutamicum // Antonie Van Leeuwenhoek. – 1993–1994. – 64, № 2. – P. 145–163.

Шильникова И.И., Зайцева З.М., Тимохина О.А. Регуляция ферментов биосинтеза и катаболизма гомосерина у аналогорезистентных мутантов Brevibacterium flavum // Прикладная биохимия и микробиология. – 1985. – Т. ХХI, № 5. – С. 602–609.

Zarrouk C. Contribution à l’etude d’une cyanophycée influence de divers facteurs physiques et chimiques sur la croissance et la photosynthése de Spirulina maxima (setch et Gardner) Geitler – in : Thesis présentées à la faculté des sciences de l’université de Paris – 1966. – 85 p.

Blak S., Wright N.G. β-aspartokinase and β-aspartil phosphate // J. Biol. Сhem. – 1955. – V. 213. – P. 27–38.

Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with the Folin reagent // J. Biol. Chem. – 1951. – 193. – P. 265–275.

Miyajima R., Outsuka S., Shiio A. regulation of aspartate famili amino acid biosynthesis in Brevibacterium flavum. 1. Inhibition by amino acids of the enzymes in threonine biosynthesis // J. Biochem. – 1968. – 63, № 2. – P. 139–148.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.1(9).98352

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663