№ 1(9) (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЕЙ PDF (Русский)
Н. І. Чернова, Т. П. Коробкова 6-13

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

СИНТЕЗ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ТА ЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський 14-22
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ АМІНОКИСЛОТАМИ АКТИВНОСТІ АСПАРТАТКІНАЗИ ТА ГОМОСЕРИНДЕГІДРОГЕНАЗИ У МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З НАДСИНТЕЗОМ МЕТІОНІНУ PDF
С. А. Каракіс 23-29
ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕРМОІНАКТИВАЦІЇ α -ГАЛОКТОЗИДАЗИ CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES PDF (Русский)
Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець 30-36
ВИЩІ МОРСЬКІ ГРИБИ ПЕЛАГІАЛІ АВАНДЕЛЬТИ РІКИ ДУНАЙ PDF (Русский)
Н. І. Копитіна, І. В. Тарасюк 37-43
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА УТВОРЕННЯ ГЛІКОГЕНУ В КЛІТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLA PDF
О. В. Левицька, М. Б. Горішний, С. П. Гудзь 53-61
СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота 44-52
ВПЛИВ МIКОПЛАЗМОВОЇ IНФЕКЦIЇ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗАГАЛЬНИХ ЛIПIДIВ ТА МОРФОЛОГIЮ КЛIТИН КАЛЮСIВ ПШЕНИЦI PDF
К. С. Коробкова, Л. П. Панченко, А. М. Онищенко, А. М. Остапчук, О. О. Панюта 62-67
ЗДАТНIСТЬ ҐРУНТОВИХ ФОСФАТМОБIЛIЗУЮЧИХ БАКТЕРIЙ ДО КОЛОНIЗАЦIЇ КОРЕНIВ ПШЕНИЦІ PDF
К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков 68-72
ВПЛИВ ТIЛОРОНУ НА ВМIСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦIЙ ТА СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГIЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМIЄЛIТОМ PDF
Т. Ю. Степанова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін 73-79
IНДУКУВАННЯ СТIЙКОСТI РОСЛИН ПШЕНИЦI ЯРОЇ ДО ЗБУДНИКIВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ЗА СПРИЯННЯ ГРИБА CHAETOMIUM COCHLIODES PALLISER PDF
Є. П. Копилов, С. П. Надкерничний, Л. О. Білявська, О. В. Голубець 80-87
АКТИВНIСТЬ ІЗАТИНОВОГО ГІДРАЗИДА ФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ДЕЯКИХ ШТАМIВ FUSARIUM SPP PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, Т. О. Філіпова, М. В. Гренадьорова 88-93