DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.1(9).98546

ЗДАТНIСТЬ ҐРУНТОВИХ ФОСФАТМОБIЛIЗУЮЧИХ БАКТЕРIЙ ДО КОЛОНIЗАЦIЇ КОРЕНIВ ПШЕНИЦІ

К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков

Анотація


В умовах мікровегетаційного досліду на проростках озимої пшениці встановлено, що ступінь виживання фосфатмобілізуючих бактерій Enterobacter dissolvens і Pseudomonas putida при культивуванні їх у середовищі із слабкорозчинним трикальційфосфатом є значно вищим, у порівнянні з середовищем із розчинним фосфатом (КН2 РО4 ). Дослідним культурам властива висока адгезивна здатність до коренів пшениці, вони накопичуються у титрах, більших за 5,7 lg КУО на 1 г коренів. Встановлено, що штам P. putida більш активно колонізував корені проростків пшениці, ніж E. dissolvens, що характерно для бактерій цього роду.

Ключові слова


фосфатмобілізуючі бактерії; мікровегетаційний метод; колонізація коренів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гарагуля А.Д., Бабич Л.В., Киприанова Е.А., Смирнов В.В. Способность различных видов бактерий рода Pseudomonas к колонизации корней пшеницы // Микробиологический журнал. – 1988. – т. 50. – № 6. – C. 77–81.

Лаврентьєва К.В., Черевач Н.В., Вінніков А.I. Динаміка мобілізації фосфату штамами Еnterobacter dissolvens і Pseudomonas putida з трикальційфосфату // Мікробіологічний журнал. – 2008. – т. 70. – № 1. – C. 25–30.

Лакин Г.Ф. Биометрия. – Москва: Высш. шк., 1990. – 352 с.

Рой А.А., Булавенко Л.В., Курдиш И.К. Новые штаммы бацилл, минерализующие органические соединения фосфора // Мікробіологічний журнал. – 2001. – Т. 63, № 4. – С. 9–14.

Швартау В.В., Стахів М.П. Вплив ортофосфату на активність кислих фосфатаз коренів проростків озимої пшениці // Физиология и биохимия культурных растений. – 2007. – т. 39, № 3. – С. 207–211.

Mikanova O., Novakova J. Evaluation of the P-solubilizing activity of soil microorganisms and its sensitivity to soluble phosphate // Rostlinna vyroba. – 2002. – Vol. 48, № 9. – P. 379–400.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663