АКТИВНIСТЬ ІЗАТИНОВОГО ГІДРАЗИДА ФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ДЕЯКИХ ШТАМIВ FUSARIUM SPP

М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, Т. О. Філіпова, М. В. Гренадьорова

Анотація


Вивчено протифузаріозну активність 2,3-індоліндіонового гідразида 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти. Максимальний рівень дії на штами мікроміцетів спостерігався для 1,0 мМ даної сполуки. Визначено, що фунгіцидна активність досліджуваного гідразида визначається наявністю ізатинового (2,3-індоліндіонового) компоненту молекули.

Ключові слова


ізатиновий гідразид феноксиоцтової кислоти; Fusarium spp.; фунгіцидна активність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беккер З.Э. Физиология и биохимия грибов. – М., 1988. – 230 с.

Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогос- подарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 затв. 20.09.01 / М-во охорони здоров'я України. – К., 2001. – 245 с.

Куликов С.Н., Алимова Ф.К., Захарова Н.Г. и др. Биопрепараты с разным механизмом действия для борьбы с грибными болезнями картофеля // Прикладная биохимия и микроби- ология. – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 86–92.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання). – К.: Юнівест Маркетинг, 2003. – 352 с.

Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. – М., 1992. – 245 с.

Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002‑98 / Зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. – Київ, 2000. – Т. 9, Ч. 1. – С. 249–266.

Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H. Compendium of soil fungi. London: Academic Press, 1992. – 590 р.

8. Chohan Z.H., Praveen M., Sherazi S.K.A. Studies on some biologically cobalt(II), copper(II) and zinc(II) complexes with ONO, NNO and SNO donor pyrazinoylhydrazine-derived ligands // Metal-Based Drugs. – 1998. – V. 5, № 5. – Ð. 267–274.

Chohan Z.H., Sherazi S.K.A. Biological role of cobalt (II), copper (II) and nickel (II) metal ions on the antibacterial properties of some nicotinoyl-hydrazine derived compounds // MetalBased Drugs. – 1997. – V. 4, № 2. – Ð. 69–74.

Garg Y., Samota M.K., Seth G. Synthesis and antifungal activity of some metal complexes of 2-(2-hydroxybenzylidene)aminophenyl benzimidazole // Journal of Chemistry. – 2005. – V. 17, № 1. – Ð. 615–617.

Ram K.A., Deepak S., Lakshman S. et al. Synthesis, Biological, Spectral, and Thermal Investigations of Cobalt(II) and Nickel(II) Complexes of N-Isonicotinamido-2’,4’-Dichlorobenzalaldimine // Bioinorganic Chemistry and Applications. – 2006. – V. 5, № 4. – P. 1–9.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.1(9).98612

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)