DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.1(9).98612

АКТИВНIСТЬ ІЗАТИНОВОГО ГІДРАЗИДА ФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ДЕЯКИХ ШТАМIВ FUSARIUM SPP

М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, Т. О. Філіпова, М. В. Гренадьорова

Анотація


Вивчено протифузаріозну активність 2,3-індоліндіонового гідразида 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти. Максимальний рівень дії на штами мікроміцетів спостерігався для 1,0 мМ даної сполуки. Визначено, що фунгіцидна активність досліджуваного гідразида визначається наявністю ізатинового (2,3-індоліндіонового) компоненту молекули.

Ключові слова


ізатиновий гідразид феноксиоцтової кислоти; Fusarium spp.; фунгіцидна активність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беккер З.Э. Физиология и биохимия грибов. – М., 1988. – 230 с.

Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогос- подарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 затв. 20.09.01 / М-во охорони здоров'я України. – К., 2001. – 245 с.

Куликов С.Н., Алимова Ф.К., Захарова Н.Г. и др. Биопрепараты с разным механизмом действия для борьбы с грибными болезнями картофеля // Прикладная биохимия и микроби- ология. – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 86–92.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання). – К.: Юнівест Маркетинг, 2003. – 352 с.

Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. – М., 1992. – 245 с.

Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002‑98 / Зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. – Київ, 2000. – Т. 9, Ч. 1. – С. 249–266.

Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H. Compendium of soil fungi. London: Academic Press, 1992. – 590 р.

8. Chohan Z.H., Praveen M., Sherazi S.K.A. Studies on some biologically cobalt(II), copper(II) and zinc(II) complexes with ONO, NNO and SNO donor pyrazinoylhydrazine-derived ligands // Metal-Based Drugs. – 1998. – V. 5, № 5. – Ð. 267–274.

Chohan Z.H., Sherazi S.K.A. Biological role of cobalt (II), copper (II) and nickel (II) metal ions on the antibacterial properties of some nicotinoyl-hydrazine derived compounds // MetalBased Drugs. – 1997. – V. 4, № 2. – Ð. 69–74.

Garg Y., Samota M.K., Seth G. Synthesis and antifungal activity of some metal complexes of 2-(2-hydroxybenzylidene)aminophenyl benzimidazole // Journal of Chemistry. – 2005. – V. 17, № 1. – Ð. 615–617.

Ram K.A., Deepak S., Lakshman S. et al. Synthesis, Biological, Spectral, and Thermal Investigations of Cobalt(II) and Nickel(II) Complexes of N-Isonicotinamido-2’,4’-Dichlorobenzalaldimine // Bioinorganic Chemistry and Applications. – 2006. – V. 5, № 4. – P. 1–9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663