DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.2(10).98806

АНТИФIТОВIРУСНА АКТИВНIСТЬ БIОПРЕПАРАТУ ГАУПСИН

О. I. Балко, О. А. Кіпріанова, О. Г. Коваленко, В. В. Шепелевич, Л. В. Авдєєва

Анотація


Iнсектофунгіцидний біопрепарат гаупсин гальмує на 73–100% інфекційність вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) на рослинах дурману (Datura stramonium) та тютюну (Nicotiana tabacum). Високу антивірусну активність виявили як самі штами Рseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens УКМ В-111 і УКМ В-306 – діючі агенти препарату, так і термостабільні водорозчинні фракції, отримані з їх культуральної рідини шляхом осадження етанолом. Останні гальмували на 86–96% розвиток інфекції, викликаної ВТМ, проте не були здатні підсилювати рослинний імунітет.


Ключові слова


інсектофунгіцидний препарат гаупсин; Рseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens; вірус тютюнової мозаїки; антифітовірусна активність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балко О.I., Авдєєва Л.В. Вплив екзополісахаридів Pseudomonas aureofaciens на пухлиноутворення спричинене Agrobacterium tumefaciens // Мікробіол. журн. – 2009. – 71, № 3. – С. 15–19.

Власов Ю.И. Вирусные и микоплазменные болезни растений. – М.: Колос, 1992. – 208 с.

Коваленко А.Г., Щербатенко И.С., Олещенко Л.Т. Инфицирование протопластов мезофилла картофеля вирусом табачной мозаики // Биол. науки. – 1985. – № 2. – С. 42–47.

Коваленко О.Г., Телегеєва Т.А., Штакун А.М. Погоріла З.О. Вплив дея- ких моно- і полісахаридів на локалізацію вірусної інфекції та індуковану вірусостійкість у рослин // Біополімери і клітина. – 2000. – 16, № 1. – С. 53–59.

Коваленко О.Г., Кириченко А.М., Шепелевич В.В., Баркалова А.О. Комбінована антифітовірусна дія дріжджового манану, деяких антиметаболітів і ксенобіотиків // Допов. НАН України. – 2006. – № 3. – С. 153–157.

Молостов А.С. Элементы вариационной статистики. – Киев: Урожай, 1965. – 180 с.

Смирнов В.В., Киприанова Е.А. Бактерии рода Pseudomonas. Киев: Наукова думка, 1990. – 263 с.

Hansen A.F. Antiviral chemicals for plant disease control // Critical Reviews in Plant Scienсes. – 1989. – № 8. – P. 45–88.

Kovalenko O.G., Polishchuk O.M., Wasser S.P. Virus resistance induced by glucuronoxylomannan isolated from submerged cultivated yeast-like cell biomass of medicinal yellow brain mushroom Tremella mesenterica Ritz.:Fr. (Heterobasidiomycetes) in the hypersensitive host plants // Int. J. Med. Mushrooms. – 2009. – 11, № 2. – P. 199–205.

Оsman S.F., Fett W.F., Fishman M.L. Exopolysaccharides of the phytopathogen Pseudomonas syringae pv glycinea // J. Bacteriol. – 1986. – 166, № 1. – Р. 66–71.

Пат. 73682 UA, АО 1N 63/00, C 12 N 1/20. Iнсектофунгіцидний препарат гаупсин для боротьби із шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур / О.А. Кіпріанова, С.В. Гораль. – Заявл. 10.03.2004; Опубл. 15.08.2005, Бюл. №8.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663