№ 2(10) (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ХЛОРОГЕНОВА КИСЛОТА: БIОХIМIЯ I ФIЗIОЛОГIЯ PDF (Русский)
А. П. Левицький, О. К. Вертикова, I. О. Селіванська 6-21

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

АКУМУЛЯЦІЯ ТА ЕФЛЮКС ІОНІВ МІДІ ТА КАДМІЮ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA PDF (English)
О. Д. Янєва, Г. Ф. Смирнова, В. С. Підгорський 22-29
ВПЛИВ БАКТЕРIОЦИНIВ RHIZOBIUM VITIS НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ ПУХЛИН У РОСЛИН PDF
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, А. Г. Гаврик, Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач 30-36
ПОШИРЕННЯ ВIРУСIВ У НАСАДЖЕННЯХ ГРУШI ДЕЯКИХ РЕГIОНIВ УКРАЇНИ PDF (English)
К. М. Удовиченко, Н. В. Тряпіцина, В. М. Удовиченко, В. П. Поліщук 37-42
ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДIЇ НА РIСТ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН PDF
Н. В. Чуйко, З. Т. Бега, Л. В. Булавенко, I. К. Курдиш 43-50
АНТИФIТОВIРУСНА АКТИВНIСТЬ БIОПРЕПАРАТУ ГАУПСИН PDF
О. I. Балко, О. А. Кіпріанова, О. Г. Коваленко, В. В. Шепелевич, Л. В. Авдєєва 51-58
IНДУКЦIЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТI У МИШЕЙ ЦИТОТОКСИЧНИМ ЛЕКТИНОМ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
О. А. Танасієнко, М. П. Рудик, Г. П. Тітова, Г. П. Потебня 59-66
ВПЛИВ ЛIПОПОЛIСАХАРИДУ Escherichia COLI НА СТУПIНЬ КИШКОВОГО ДИСБIОЗУ ТА НА СТАН СІТКІВКИ ОКА ЩУРIВ PDF (Русский)
А. П. Левицький, В. В. Віт, Ю. В. Цисельський, І. О. Селіванська 67-74
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛОАЗЕПІНІЮ ЩОДО АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО УГРУПОВАННЯ PDF
Н. В. Ткачук, Н. Р. Демченко 75-80
ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН НА МІКРОБІОТУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ PDF
I. В. Страшнова, З. Є. Захарієва, Ю. Ю. Дуденко, А. О. Данилова, В. О. Iваниця 81-88