DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.2(10).98852

IНДУКЦIЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТI У МИШЕЙ ЦИТОТОКСИЧНИМ ЛЕКТИНОМ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

О. А. Танасієнко, М. П. Рудик, Г. П. Тітова, Г. П. Потебня

Анотація


На моделях експериментальних пухлин – саркоми 37, раку Ерліха та метастазуючої карциноми легені Льюїс – вперше виявлено превентивний протипухлинний ефект цитотоксичного лектину, виділеного із культуральної рідини Васillus subtilis B-7025. Введення лектину інтактним мишам викликає у них протипухлинну резистентність до прищеплених пухлинних клітин, в результаті чого гальмується ріст пухлин та збільшується тривалість життя тварин. Передопераційне введення лектину мишам з прищепленою карциномою легені Льюїс викликає у прооперованих мишей значний антиметастатичний ефект. Одержані результати свідчать про опосередкований активуючий ефект цитотоксичного лектину на систему протипухлинного імунітету мишей.


Ключові слова


цитотоксичний лектин; експериментальні пухлини; превентивний ефект

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Мосієнко В.С., Лісовенко В.Г. Ефекти- вність комплексного застосування протипухлинної вакцини та імуномодулю- ючого препарату бластолен // Укр. хіміотерап. журн. – 2002. – 14, № 2. – С. 60–64.

Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів / За ред. В.К. Позура. – К.: Київський університет, 2003. – 305 с.

Чердынцева Н.В., Кокорев О.В., Коновалова Н.П., Кагия В.Т. Усиле- ние цитотоксической и цитостатической активности спленоцитов и макрофагов радиосенсибилизатором АК-2123 у мышей с карциномой Льюис при терапии циклофосфаном // Эксперим. Онкол. – 1997. – 19, № 4. – С. 333–337.

Чорний В.О., Потебня Г.П., Кірсенко О.В., Лісовенко Г.С., Розумій Д.О., Осинський Д.С., Танасієнко О.А. Iмунологічні зміни у хворих на рак шлунка після введення протипухлинної аутологічної вакцини // Онкологія. – 2003. – 5, № 2. – С. 171–172.

Akev N., Turkay G., Can A., Gurel A., Yildiz F., Yardibi H., Ekiz E.E., Uzun H. Tumour preventive effect of Aloe vera leaf pulp lectin (Aloctin I) on Ehrlich ascites tumours in mice // Phytother. Res. – 2007. – 21, № 11. – Р. 1070– 1075.

Beuth J., Ko H.L., Pulverer G., Uhlenbruck G., Pichlmaier H. Importance of lectins for the prevention of bacterial infections and cancer metastases // Glycoconj. J. – 1995. – 12, № 1. – Р. 1–6.

Gorelik E., Segal S., Shapiro J., Katzav S., Ron Y., Feldman M. Interactions between the local tumor and its metastases // Cancer. Metastasis. Rev. – 1982. – 1, № 1. – Р. 83–94.

Ma Y.H., Cheng W.Z., Gong F., Ma A.L., Yu Q.W., Zhang J.Y., Hu C.Y., Chen X.H., Zhang D.Q. Active Chinese mistletoe lectin-55 enhances colon cancer surveillance through regulating innate and adaptive immune responses // World J. Gastroenterol. – 2008. – 34, № 14. – Р. 5274–5281.

Sharon N., Lis H. The structural basis for carbohydrate recognition by lectins // Adv. Exp. Med. Biol. – 2001. – 491. – Р. 1–16.

Пат. № 56348, Україна, МПК 7 C12N 1/20. Штам бактерій Bacillus subtilis – продуцент протипухлинних цитотоксичних речовин / Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, Н.Л. Черемшенко, О.А. Танасієнко, В.Ф. Чехун. – ¹ 2001042565; Заявл. 17.04.2001; Опубл. 15.05.2003. Бюл. № 5.

Пат. № 59483, Україна, МПК 7 С07К 14/32. Цитотоксичний лектин з протипухлинною активністю / Г.П. Потебня., О.А. Танасієнко, Г.С. Лісовенко, Н.Л. Черемшенко, В.Ф. Чехун. – № 2001075155; Заявл. 19.07.2001; Опубл. 15.09.2003. Бюл. № 9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663