№ 3(35) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ДИСКУСІЇ

ЕЛЕКТРОУТРИМУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ ЕНЗИМІВ НА МЕМБРАНАХ ЖИВИХ КЛІТИН PDF
П. І. Гвоздяк 6-20

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI PDF (English)
О. Волніцка, Б. Ванот 21-29

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО ҐРУНТУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В АСОЦІАЦІЇ З БАКТЕРІЯМИ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Т79, МОДИФІКОВАНИМИ N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМІНОМ PDF (Русский)
О. В. Кириченко 30-42
БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ З ВІДХОДІВ ФЛОТАЦІЙНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ЗА УЧАСТЮ ТІОСУЛЬФАТУ , ДВОХ- І ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА PDF (Русский)
Т. В. Васильєва, І. А. Блайда, Л. І. Слюсаренко, Н. Ю. Васильєва, В. Ф. Хитрич 43-56
ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ, РОЗВИТОК ХВОРОБ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ РІЗНИХ СОРТІВ PDF
В. П. Миколаєвський, В. Г. Сергієнко, Л. В. Титова 57-68
ВПЛИВ МЕТАБОЛІТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ PDF
О. Ю Зінченко, С. Л. Мірось 69-80