№ 4(12) (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

БАКТЕРIАЛЬНI ЦИТОХРОМИ Р-450: II. СТРУКТУРА I ФУНКЦIЇ PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця 8-25
ФАКТОРИ ВIРУЛЕНТНОСТI САЛЬМОНЕЛ I ПАТОГЕНЕЗ САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ IНФЕКЦIЇ PDF (Русский)
А. Г. Дьяченко, А. А. Дем’янова, I. М. Балута, I. Ю. Кучма, В. В. Леізин, А. Ю. Волянський 26-43

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВИДIЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ЕНДОФIТНИХ БАКТЕРIЙ IЗ РОСЛИН БАМБУКА (PHYLLOSTACHYS I FARGESIA) PDF (Русский)
О. В. Мошинець, Ж. Бруне, С. Ю. Римар, I. В. Косаківська, Г. Потерс 44-57
ВМІСТ ПРО- И ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА STAPHYLOCOCCUS AUREUS PDF (Русский)
Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця, Б. М. Галкін, Н. С. Водзінська, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, I. О. Малярчик, А. О. Нікітін, М. Ю. Русакова 58-65
ОСОБЛИВОСТІ ДОЗРІВАННЯ ДЕНДРИТНИХ КЛIТИН ПIД ВПЛИВОМ ТЕЙХОЄВОЇ КИСЛОТИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 IN VITRO PDF
В. В. Позур 66-71
ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3,5-ДИМЕТИЛ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3,5-диметил-4H-1,2,4-триазолію PDF
Н. В. Ткачук, В. О. Янченко, А. М. Демченко 72-79
БIОСИНТЕЗ ЦЕЛЮЛАЗ ПРОБIОТИЧНИМИ ШТАМАМИ BACILLUS SUBTILIS ПРИ СУМІСНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота 80-89
СПОСIБ IМУНОБIОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI PDF
Ю. С. Сухарєв, С. О. Гужвинська, С. Ю. Сухарєв, I. В. Головіна 90-95
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕНТОМОЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРООРГАНIЗМIВ ЩОДО ЛИЧИНОК ГРИБНОГО КОМАРИКА (SCIARIDAE) PDF
В. О. Iваниця, Н. М. Непомяща, С. П. Ужевська, О. С. Багаєва, Т. М. Кривицька, Н. С. Бобрешова 96-108