№ 2(14) (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF) ХРОНIКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ (PDF)

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PDF
В. О. Iваниця, М. Б. Галкін 8-22

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ОЦIНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТI ШТАМIВ RALSTONIA SOLANACEARUM НА ОСНОВI RAPD-ПЛР АНАЛIЗУ PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, Н. В. Житкевич, Т. М. Олійник 23-33
ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ PDF
С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця 34-40
ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РIСТ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS PDF
О. М. Алєксєєнко, I. В. Жерносєкова, А. I. Вінніков 41-47
ВИЯВЛЕННЯ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS I R. RADIOBACTER МЕТОДОМ ПЛР З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАЙМЕРIВ ДО РIЗНИХ ПОСЛIДОВНОСТЕЙ ГЕНОМУ PDF
Н. В. Ліманська, С. А. Сєрков, Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Iваниця 48-55
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРІЙ THIOCAPSA SP. YA-2003 ЗА ВПЛИВУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш 56-64
ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота 65-72
ВИЛУЧЕННЯ ГЕРМАНIЮ З ВIДХОДIВ СВИНЦЕВО- ЦИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТIОНОВИМИ БАКТЕРIЯМИ PDF
I. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. I. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. О. Iваниця 73-82
МIКРОБIОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРI РОСЛИН У ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТI PDF
I. М. Малиновська, Н. А. Зінов’єва 83-91
БАКТЕРІЇ-ДЕСТРУКТОРИ МОРТМАСИ CLADOPHORA SIWASСHENSIS У РАПІ АМФІБІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК АРАБАТСЬКОЇ СТРІЛКИ ТА БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ PDF
А. М. Солоненко 92-96