№ 2(14) (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PDF
В. О. Iваниця, М. Б. Галкін 8-22

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ОЦIНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТI ШТАМIВ RALSTONIA SOLANACEARUM НА ОСНОВI RAPD-ПЛР АНАЛIЗУ PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, Н. В. Житкевич, Т. М. Олійник 23-33
ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ PDF
С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця 34-40
ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS НА РIСТ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS PDF
О. М. Алєксєєнко, I. В. Жерносєкова, А. I. Вінніков 41-47
ВИЯВЛЕННЯ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS I R. RADIOBACTER МЕТОДОМ ПЛР З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАЙМЕРIВ ДО РIЗНИХ ПОСЛIДОВНОСТЕЙ ГЕНОМУ PDF
Н. В. Ліманська, С. А. Сєрков, Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Iваниця 48-55
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРІЙ THIOCAPSA SP. YA-2003 ЗА ВПЛИВУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш 56-64
ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота 65-72
ВИЛУЧЕННЯ ГЕРМАНIЮ З ВIДХОДIВ СВИНЦЕВО- ЦИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТIОНОВИМИ БАКТЕРIЯМИ PDF
I. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. I. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. О. Iваниця 73-82
МIКРОБIОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРI РОСЛИН У ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТI PDF
I. М. Малиновська, Н. А. Зінов’єва 83-91
БАКТЕРІЇ-ДЕСТРУКТОРИ МОРТМАСИ CLADOPHORA SIWASСHENSIS У РАПІ АМФІБІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК АРАБАТСЬКОЇ СТРІЛКИ ТА БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ PDF
А. М. Солоненко 92-96