№ 2(34) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

РІСТ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ CHLORELLA VULGARIS BEIJER. В ПРИСУТНОСТІ НАНОАКВАХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ PDF
Н. Ф. Михайленко 6-15
СУЛЬФІДОГЕННІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ГРУНТІВ PDF (Русский)
Д. Р. Абдуліна, Л. М. Пуріш, Л. Г. Асауленко, Г. О. Іутинська 16-29
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНІВ ЕНТЕРОЦИНІВ СЕРЕД ШТАМІВ ЕНТЕРОКОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ PDF
І. Л. Гармашева 30-40
УТВОРЕННЯ ПОЛІВИДОВОЇ БІОПЛІВКИ МОЛОЧНОКИСЛИМИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM Р17630 ТА ДРІЖДЖОПОДІБНИМИ ГРИБАМИ САNDIDА АLBIСАNS АТСС 18804 PDF
М. Ю. Русакова 41-53
ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ TRITICUM DICOCCUM (SCHRANK) SCHUEBL PDF
Г. О. Доброва, І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, О. М. Ружицька 54-60
СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ ЛАКТОБАКТЕРІЙ PDF
І. В. Страшнова, А. І. Матковська, О. В. Басюл 61-74
ФІЗІКО-ХІМІЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАКТЕРИСТИКА ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ PDF
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, В. Ф. Хитрич, Н. Ю. Васильєва, О. І. Джамбек, О. А. Джамбек 75-90